Oświetlenie schodowe 5-10 stopni

Sterownik oświetlenia schodowego - schodów o największych możliwościach algorytmicznych i o dużej liczbie funkcji. Zapalanie i gaszenie, skokowe i płynne oczek led i taśm led. Regulacje szybkości, regulacja rozmycia, regulacja nierównomierności (nieliniowości) zapalanie i gaszenia. Funkcja świecenia spoczynkowego i stałego. Wyłącznik czasowy świecenia LED i wiele innych przydatnych funkcji.

Sterownik efektownego zapalania stopni schodowych. Sterownik uniwersalny i liczbę stopni, schodów, punktów świetlnych itp. wybiera się w sterowniku między 5 a 10 (nie musisz się zastanawiać ile dokładnie stopni docelowo będzie i czy to będzie 6, 7 a może 9 to wybiera się w prosty sposób w sterowniku).

Wersja uniwersalna. W sterowniku do wyboru algorytmy optymalne pod przyciski i pod czujki.

Przykładowe animacje

OPIS STEROWNIKA:

Sterownik zaprojektowany dla taśm i żarówek LED 12V. Sterowanie uzyskuje się przez dwie czujki ruchu (bariery opto, podczerwieni itp.) Każda czujka odpowiada za zapalanie i gaszenie w górę lub w dół. Zadziałania czujki PG spowoduje zapalanie po kolei kanałów w górę z szybkością ustawioną potencjometrem P3. Następnie wszystkie kanały będą świecić przez czas ustawiony potencjometrem P7 lub do zadziałania czujki PD. Po tym kanały zaczną gasnąć w tej samej kolejności co się zapalały z szybkością ustawioną na P4. Zadziałanie czujki PD (dół) spowoduje zapalanie kolejno kanałów ku dołowi itd. Następnie zadziałanie czujki PG (lub po czasie ustawionym potencjometrem P7) spowoduje gaszenie kanałów ku dołowi.

Styki PD i PG na zdjęciu to styki przekaźników czujek ruchu. Styki te są bezpotencjałowe (nie może tam być żadnego napięcia).

Zasilanie sterownika napięciem 12V DC. Napięcie takie same jak zasilanie taśm LED. Obciążalność każdego kanału do 1A (lub na życzenie do 0,5A lub do 2A). Co daje zainstalowaną moc max. 12W na jeden kanał (dla 1A na kanał).

Podłączanie

02 schemat schodowy 5 10 miniPIR adapter

Zdjęcie z opisem podłączania.

Sterownik tak zaprojektowany aby był toporny. Wysokiej jakości elementy, profesjonalna płytka drukowana i wiele innych czynników mają zapewniać działanie na długie lata. Płytka drukowana ma ścieżkę zbiorczą wysoko prądową z dodatkową warstwą cyny tak aby przy dużych prądach nie było przeciążona co w konsekwencji może doprowadzić do odklejenia, przepalenia i uszkodzenia układu. Dla sterowników schodowych i taśm led itp. prąd zbiorczy może wynosić nawet kilkanaście amperów. Każdy sterownik schodowy z naszej oferty posiada ścieżkę prądową z dodatkowym cynowaniem, aby się nie przepaliła.

Algorytmy

 1. Optymalny pod przyciski zapalanie po naciśnięciu przycisku. Nie naciskamy na przycisk schodząc ze schodów. Gaszenie w tym samym kierunku co zapalanie. Gaszenie po czasie ustawionym na P7.
 2. Optymalny pod przyciski zapalanie po naciśnięciu. Opcja gaszenia przy schodzeniu od razu poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 2s. Aby opcja szybkiego gaszenia działała muszą już wszystkie kanały świecić maks. Jeżeli będzie czas mniejszy jak 1s sterownik uzna osobę z naprzeciwka.
 3. Algorytm jak 1, ale wygaszanie nie po kolei ale wszystkie na raz po czasie ustawionym na P7.
 4. Optymalny pod czujki i przyciski, nie ma opcji z naprzeciwka. Gaszenie po kolei jak zejdzie osoba ze schodów
 5. Algorytm jak 4, ale zanim się wszystkie zapalą i wejdzie osoba z naprzeciwka to będzie efekt z naprzeciwka i spotkają się po drodze efekty
 6. Algorytm jak 4 ale wygaszanie nie po kolei ale wszystkich na raz
 7. Optymalny pod przyciski lub czujki. Efekt wagonika (windy). Potencjometrem P7 ustawia się szerokość wagonika. Jeżeli wagonik nie dojdzie do końca i zadziała druga czujka to nastąpi efekt wagonika z przeciwnego kierunku. Jeżeli wagonik będzie na końcu już i zadziała druga czujka to sterownik zignoruje sygnał.
 8. Optymalny pod czujki lub przyciski. Efekt kaskady (wodospadu). Zapalania poprzez opadanie punktu świetlnego z przeciwnego kierunku w jakim się poruszamy. W trybie skokowy zapalanie i gaszenie skokowe kaskadowe. W trybie płynnym zapalanie skokowe kaskadowe a gaszenie płynne losowe.
 9. Algorytm pod czujki lub przyciski. Zapalanie po kolei a gaszenie losowe. Ciekawe efekty losowego wygaszania.

Przyciski, wejścia, regulacje

 • PD - przycisk dół (przekaźnik czujki dolnej)
 • PG - przycisk góra (przekaźnik czujki górnej)
 • PS – przycisk stałego świecenia
 • PB – przycisk blokujący.
 • P1 - przycisk zmiany jasności spoczynkowej dwóch skrajnych lub wszystkich kanałów cyklicznie. Zmiana następuje poprzez naciskanie i puszczanie przycisku. Dodatkowo zmiana jasności świecenia stałego i max efektów. Wtedy naciskamy i trzymamy PS a następnie klikamy P1.
 • Zmiana liczby kanałów. Naciskamy P2 i trzymamy przez 5 sekund aż pojawią się świecące skrajne kanały. Nadal trzymamy P2 i klikamy P1 i zmieniamy liczbę stopni. Zawsze będą się świeciły skrajne i w ten sposób będzie widać na ile kanałów między 11 a 20 ustawione. Puszczamy P2 i wychodzimy z trybu kanałów.
 • Zmiana czasu funkcji timera. Naciskamy PS i trzymamy oraz naciskamy na P2. W tym czasie zmieni się nastawa timera. Widoczny nr zapalonego kanału odpowiada czasowi timera od 15 sekund do kilku godzin. Jeżeli podczas ustawiania zaświeci na chwilę kanał nr 1 to czas najmniejszy 15s. Jeżeli kanał nr 2 to czas ok. 40s itd. aż do kanału nr 9.
 • Zmiana algorytmu. Dostępnych jest 9. Naciskamy P1 i trzymamy 5 sekund. Nadal trzymamy P1 i klikamy P2. Będą widoczne zapalone kanały od 1 do 9. Gdzie np. zapalone 3 kolejne to algorytm 3, a zapalone 6 kolejnych to algorytm 6. Puszczamy P1 wychodzimy z trybu. I tak algorytmy 1,2 i 3 to optymalne pod przyciski. A algorytmy 4-9 to optymalne pod czujki.
 • PB - wejście blokujące a dokładnie maskujące efekty i świecenie spoczynkowe. Zwarcie powoduje wysterowanie na 0% wyjść. Przy zadziałaniu PS i PB wyższy priorytet ma PS i będzie stałe świecenie.
 • P3 - potencjometr szybkości zapalania
 • P4 – szybkości gaszenia
 • P5 - nierównomierności (nieliniowości) zapalania i gaszenia
 • P6 –trybu skokowego (prawe skrajne położenie) lub płynnego z rozmyciem. Od ok. 90% do 0% jest płynny z ustawianym rozmyciem. Powyżej 90% jest już skokowy tryb.
 • P7 - czas świecenia wszystkich kanałów. Jak się zapalą wszystkie kanały to tyle będą czasu świecić o ile nie zadziała druga czujka przy schodzeniu w trybie pod czujki. Czas ten dodatkowo jest zabezpieczeniem w trybach pod czujki. W trybach pod przyciski czas zanim będzie wygaszane.
 • W czasie trybu świecenia stałego (nieważne czy timer czy non stop) to ponowne kliknięcie PS wychodzi z trybu świecenia. Włączenie timera to szybkie naciśnięcie i puszczenie przycisku PS. Jeżeli stopnie schodowe mają świecić cały czas to wtedy przycisk PS musi być cały czas zwarty. Zamiast przycisku można zastosować przełącznik.

Uwaga

Każda zmiana na potencjometrach jak i na przyciskach to należy zresetować sterownik zasilaniem. Czyli zmieniamy coś np. szybkość itp. to resetujemy zasilaniem aby nowe nastawy zostały wprowadzone do pamięci procesora. Działanie tego sterownika to raz ustawione i działa i dlatego też nastawy są tylko podczas startu napięcia. Nie dotyczy to tylko zmiany jasności spoczynkowej lub stałego świecenia. Tam nie ma potrzeby resetu. Ale reset też nie zaszkodzi.

PODSUMOWANIE:

 • wybierana liczb stopni, schodków, punktów świetlnych itp. między 5 a 10.
 • wybierany algorytm działania 1 z 9 (3 algorytmy optymalne pod przyciski i 6 algorytmów optymalnych pod czujki)
 • działanie skokowe lub płynne (łagodne)
 • wejścia pod czujki ruchu góra dół (bariery podczerwieni opto)
 • regulacja szybkości zapalani
 • osobna regulacja szybkości gaszenia
 • regulacja nierównomierności (nieliniowości) zapalania i gaszenia
 • regulacja rozmycia efektu płynnego
 • regulacja czasu świecenia wszystkich kanałów jak już zapalone
 • wejście stałego świecenia PS wszystkich kanałów z dodatkową funkcją czasową (timer)
 • wejście blokujące świecenie PB (np. od czujki zmierzchowej lub centralki domowej)
 • regulacja świecenia spoczynkowego w zakresie 0-30% mocy elektrycznej dwóch skrajnych lub wszystkich kanałów
 • regulacja jasności świecenia max efektów i świecenia stałego w zakresie 50-100% mocy elektrycznej
 • regulacja czasu timera w funkcji czasowej stałego świecenia
 • wymiary (7,5cm na 10,5cm na 2,5cm). Zaletą sterownika jest to, że jest on stosunkowo mały i można zmieścić go w szafce, skrzynce itp. Standardowo sterownik sprzedawany jest bez obudowy bo montaż i tak jest przeważnie w jakiś szafce czy skrzynce zbiorczej obok zasilacza itp. Jednak opcjonalnie na innej aukcji sprzedawana jest wersja z obudową dodatkową.
 • zasilanie sterownika 8-15V DC. Typowo 12V DC jak taśmy led, żarówki led itp.
 • pobór prądu przez sam sterownik 20mA
 • pobór mocy przez sam sterownik 0,25W
 • obciążalność do 1A na kanał
 • dobry stosunek ceny do możliwości
 • diody, taśmy led, żarówki led można łączyć ze sterownikiem nawet na kilkunastometrowych przewodach
 • do sterownika można podłączyć same diody (z rezystorami), taśmy LED, moduły LED, listwy LED, żarówek led itp.
 • sterownik sprzedawany jak na zdjęciu. W przyciski, czujki, zasilanie, źródła światła led należy się zaopatrzyć we własnym zakresie
 • bardzo wysoka sprawność działania

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Gwarancja

Dowodem zakupu jest faktura.

Na sterowniki udzielana jest pełna dwuletnia gwarancja.

Gwarancja zwrotu 14 dni
Masz również gwarancję zwrotu produktu w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Standardowo zwracany przedmiot nie może nosić śladów użytkowania. Jednak zakupiony u nas sterownik można podłączać i sprawdzać jego działanie. Kup, podłącz, sprawdź! Jeżeli nie spełni Twoich oczekiwań - odeślij go w ciągu 14 dni, a my zwrócimy Ci kwotę za sterownik.

Gwarancja "uruchomienia"
Dodatkowo, tylko u nas, na oferowane sterowniki masz miesięczną gwarancję na wypadek przypadkowego uszkodzenia sterownika podczas montażu (uruchamiania itp.). W ciągu miesiąca od otrzymania przesyłki, jeżeli przypadkowo (w jakikolwiek sposób z winy użytkownika) sterownik zostanie uszkodzony, naprawimy go lub wymienimy na nowy. Poniesiesz tylko koszt odesłania uszkodzonego sterownika (wysokość w zależności od rodzaju przesyłki i operatora) oraz opłatę ponownej wysyłki naprawionego/ nowego urządzenia (12,30 zł listem poleconym).

Guarantee

 

2 years guarantee!

Returning
You have the right to withdraw from your online purchase or mail order within 14 days. You will have to pay the costs of returning the goods to us. Please note that normally you may not use goods that you have received before deciding to withdraw from the purchase. Our controllers you can plug in and test!