Oświetlenie schodowe 11-20 stopni

Jest to sterownik oświetlenia schodowego (podświetlania schodów) o największych możliwościach algorytmicznych i dużej liczbie funkcji. Umożliwia on zarówno skokowe, jak i płynne zapalanie i gaszenie oczek LED i taśm LED. Posiada szereg regulacji: szybkości, rozmycia, nierównomierności (nieliniowości) zapalanie i gaszenia, pozwalających każdemu użytkownikowi ustawić efekt podświetlenia schodów tak, aby był on zgodny z gustem i założeniami. Sterownik wyposażony został w wiele funkcji, które podnoszą jego walory użytkowe. Warto wymienić tu m.in. funkcję świecenia spoczynkowego i stałego, czy chociażby wyłącznik czasowy świecenia LED.

Sterownik oświetlenia schodowego o największych możliwościach sprzętowych i algorytmicznych na rynku. Prawdopodobnie najlepszy na rynku sterownik schodowy LED!

S11-20 to sterownik uniwersalny, to znaczy, że liczbę stopni (schodków), punktów świetlnych itp. wybiera się w sterowniku z zakresu między 11 a 20. Nabywając sterownik nie trzeba się zastanawiać, ile dokładnie stopni schodowych będzie docelowo - np. 14, 15 a może 16? Sterownik efektownego zapalania stopni schodowych umożliwia prosty wybór tej liczby już przy montażu całości systemu podświetlania. Oznacza to również, że sterownik może być w razie potrzeby przeniesiony i zastosowany do innych schodów, o ile liczba stopni będzie się mieściła w zakresie 11-20.

Sterownik jest uniwersalny także w kwestii sposobu wyzwolenia sygnału rozpoczęcia/ zakończenia podświetlania. Zaimplementowano w nim zarówno algorytmy optymalne pod przyciski jak i pod czujki (do wyboru przez użytkownika). Lista dostępnych dla tej wersji algorytmów (wraz z krótkimi opisami), znajduje się poniżej.

Algorytmy:

 1. Optymalny pod przyciski. Zapalanie wyzwalane po naciśnięciu przycisku. Nie naciskamy na przycisk opuszczając schody. Gaszenie rozpoczyna się samoistnie po czasie ustawionym na P7. Gaszenie w tym samym kierunku co zapalanie.
 2. Optymalny pod przyciski. Stopnie schodowe zaczynają się podświetlać po naciśnięciu przycisku. Po opuszczeniu schodów użytkownik ma wybór: nie robi nic - wygaszanie rozpoczyna się samoczynnie po zadanym czasie (analogicznie jak w algorytmie 1) lub aktywuje opcję natychmiastowego rozpoczęcia wygaszania. Opcja gaszenia od razu na życzenie użytkownika uruchamiana jest poprzez naciśnięcie przycisku i przytrzymanie go przez ok. 2s. W przypadku, gdy czas zwarcia przycisku będzie mniejszy niż 1s, sterownik uzna osobę z naprzeciwka. Warunkiem zadziałania opcji szybkiego gaszenia jest osiągnięcie przez wszystkie kanału (stopnie) maksymalnego poziomu świecenia (w uproszczeniu: osoba wchodząca/ schodząca nie powinna wyprzedzać efektu podświetlania w momencie opuszczania schodów, a dokładniej przytrzymywania przycisku).
 3. Zapalanie jak w Algorytmie 1, wygaszanie zaś nie po kolei, ale wszystkich stopni schodowych na raz, po czasie ustawionym na P7.
 4. Algorytm optymalny zarówno pod czujki jak i przyciski. Charakterystyczny jest brak opcji osób idących schodami z naprzeciwka. Gaszenie następuje po kolei, po tym, jak osoba opuści schody.
 5. Algorytm analogiczny do 4, jednak wzbogacony o efekt dla osób idących z przeciwnych stron schodów. Polega on na tym, że jeśli podczas wchodzenia/schodzenia osoby, jeszcze zanim podświetlą się wszystkie stopnie, wejdzie osoba z naprzeciwka, to dla tej drugiej osoby rozpocznie się efekt podświetlania zgodny z jej kierunkiem poruszania się. Obydwa efekty spotkają się po drodze.
 6. Algorytm jak 4, z jednorazowym (wszystkie na raz), a nie kolejnym wygaszaniem stopni.
 7. Efekt wagonika (windy). Optymalny pod przyciski lub czujki. Potencjometrem P7 ustawia się szerokość wagonika (ile stopni schodowych obejmuje podświetlenie). Jeżeli wagonik nie "dojedzie" jeszcze do końca i zadziała druga czujka, to nastąpi efekt wagonika z przeciwnego kierunku. Jeżeli wagonik będzie już na końcu i zadziała druga czujka to sterownik zignoruje sygnał.
 8. Efekt kaskady (wodospadu). Optymalny pod czujki lub przyciski. Wizualnie wygląda to tak, że podświetlenie kolejnych stopni "opada" (lub "podjeżdża") z kierunku przeciwnego niż ten, w jakim się poruszamy po schodach. W trybie skokowym: zapalanie i gaszenie skokowe kaskadowe. W trybie płynnym: zapalanie skokowe kaskadowe, a gaszenie płynne losowe.
 9. Algorytm pod czujki lub przyciski. Zapalanie - podświetlanie stopni schodowych po kolei,  gaszenie - losowe. Ciekawe efekty wygaszania losowego.

UWAGA: Wszystkie algorytmy optymalne pod czujki mogą być z powodzeniem wykorzystywane razem z przyciskami, sytuacja odwrotna jest niewskazana.

Zachęcamy do obejrzenia filmików prezentacyjnych

Efekt podświetlania i wygaszania stopni schodowych po kolei (jak w algorytmie 1, 2, 4 czy 5), tryb skokowy (świeci lub nie, nie ma efektu rozjaśniania do maksymalnej mocy).

Płynny efekt windy (wagonika), ze spoczynkowym (stałym) podświetleniem dwóch skrajnych stopni.

Przykładowe animacje filmików do góry i do dołu dla wybranych algorytmów oraz ustawień.

Opis działania sterownika:

Sterownik zaprojektowany dla taśm i żarówek LED 12V. Efekt może być wyzwalany przez czujki ruchu, bariery opto, podczerwieni, czujniki nacisku, przyciski, itp. W przypadku czujek każda z nich odpowiada za zapalanie i gaszenie w górę lub w dół. Zadziałanie czujki PG spowoduje zapalanie po kolei (lub zgodnie z wybranym algorytmem) kanałów w górę z szybkością ustawioną potencjometrem P3. Następnie wszystkie kanały będą świecić przez czas ustawiony potencjometrem P7 lub do zadziałania czujki PD. Potem kanały zaczną gasnąć w tej samej kolejności, co się zapalały z szybkością ustawioną na P4 (lub zgodnie z wybranym algorytmem). Zadziałanie czujki PD (dół) spowoduje zapalanie kolejno kanałów ku dołowi itd. Następnie zadziałanie czujki PG (lub po czasie ustawionym potencjometrem P7) spowoduje gaszenie kanałów ku dołowi.

Styki PD i PG na zdjęciu to styki przekaźników czujek ruchu.

Symbole wejść, przycisków, potencjometrów umieszczone na płytce sterownika (i ich funkcje):

 • PD – przycisk dół (przekaźnik czujki dolnej)
 • PG – przycisk góra (przekaźnik czujki górnej)
 • PS – przycisk stałego świecenia. Jeżeli naciskamy i puszczamy przycisk PS krótko (do 3 sekund) - jest tryb timera. Jeżeli naciskamy i trzymamy min. 3 sekundy to sterownik przechodzi w tryb świecenia non stop. Po 3-sekundowym przytrzymaniu PS zostaje przygaszony pierwszy kanał. Jest to informacja o tym, że uruchomiony został tryb non stop (nie czasowy). Puszczamy przycisk PS. W trybie stałego świecenie całych schodów non stop kanał 1 nie jest już przygaszony i świeci normalnie. Aby wyjść z trybu świecenia stałego (zarówno timer jak i non stop) należy ponowne kliknąć PS.
 • PB – wejście blokujące, a dokładniej maskujące efekty i świecenie spoczynkowe. Zwarcie powoduje wysterowanie na 0% wyjść. Przy zadziałaniu PS i PB wyższy priorytet ma PS i będzie widoczne stałe świecenie.
 • P1 – przycisk zmiany jasności spoczynkowej dwóch skrajnych lub wszystkich kanałów. Do wyboru 10 poziomów jasności, przez które przechodzi się cyklicznie naciskając i puszczając przycisk. Dodatkowo zmiana jasności świecenia stałego i max efektów. Wtedy naciskamy i trzymamy PS a następnie klikamy P1.
 • P2. Zmiana liczby kanałów. Naciskamy P2 i trzymamy przez 5 sekund, aż pojawią się świecące skrajne kanały. Nadal trzymamy P2 i klikając P1 zmieniamy liczbę stopni. Zawsze będą się świeciły skrajne stopnie wybranej liczby schodków i w ten sposób będzie widać, na ile kanałów z zakresu 11 a 20 jest ustawiony sterownik. Puszczamy P2 i wychodzimy z trybu kanałów.
 • Zmiana algorytmu. Dostępnych jest 9 algorytmów. Naciskamy P1 i trzymamy 5 sekund. Nadal trzymamy P1 i klikamy P2. Będą widoczne zapalone kanały od 1 do 6, gdzie np. zapalone 3 to algorytm 3, a zapalone 6 to algorytm 6. Puszczamy P1 wychodzimy z trybu. Algorytmy 1, 2 i 3 są przygotowane typowo pod przyciski. Algorytmy 4-9 są optymalne pod czujki.
 • P3 – potencjometr regulacji szybkości zapalania
 • P4 – potencjometr regulacji szybkości gaszenia
 • P5 – potencjometr regulacji nierównomierności (nieliniowości) zapalania i gaszenia
 • P6 – potencjometr wyboru trybu skokowego (prawe skrajne położenie) lub płynnego z rozmyciem. Położenie potencjometru >90% w prawo oznacza wybór trybu skokowego. Pozycja <90% to tryb płynny. Przekręcając potencjometr w zakresie od 0 do 90% reguluje się stopień rozmycia efekty płynnego.
 • P7 – potencjometr regulacji czasu świecenia wszystkich kanałów. Oznacza czas podświetlania całych schodów w przypadku, gdy podczas opuszczania schodów nie zadziała druga czujka. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie w trybach pod czujki. W trybach pod przyciski reguluje się czas do rozpoczęcia wygaszania.
 • P8 – potencjometr regulacji czasu trybu timera wejścia stałego świecenia. Lewe położenie to minimalny czas podświetlania (ok. 5min), prawe to czas maksymalny (ok. 3 godziny i 20 minut). Położenie środkowe to ok. 60 min.

Uwaga

Każda zmiana, zarówno na potencjometrach jak i na przyciskach, wymaga zresetowania sterownika zasilaniem. Czyli każdorazowo, gdy zmieniamy np. szybkość czy inny parametr, to resetujemy sterownik zasilaniem, aby nowe nastawy zostały wprowadzone do pamięci procesora. Nie dotyczy to tylko zmiany jasności spoczynkowej lub stałego świecenia. Tam nie ma potrzeby resetu (ale wykonany nie zaszkodzi).

Zdjęcie z opisem podłączania.

Sterownik został zaprojektowany tak, aby był "toporny", to znaczy zarówno odporny, jak i niezawodny. Wysokiej jakości elementy, profesjonalna płytka drukowana i inne zastosowane rozwiązania mają zapewnić bezproblemowe działanie sterownika przez długie lata.

PODSUMOWANIE:

 • wybierana liczb stopni, schodków, punktów świetlnych itp. między 11 a 20.
 • wybierany algorytm działania 1 z 6 (3 algorytmy optymalne pod przyciski i 3 algorytmy optymalne pod czujki)
 • działanie skokowe lub płynne (łagodne).
 • wejścia pod czujki ruchu góra dół (bariery podczerwieni opto)
 • regulacja szybkości zapalania
 • osobna regulacja szybkości gaszenia
 • regulacja nierównomierności (nieliniowości) zapalania i gaszenia
 • regulacja rozmycia efektu płynnego
 • regulacja czasu świecenia wszystkich kanałów (jak już zapalone efektem)
 • wejście stałego świecenia PS wszystkich kanałów z dodatkową funkcją czasową (timer)
 • wejście blokujące świecenie PB (np. od czujki zmierzchowej lub centralki domowej)
 • regulacja świecenia spoczynkowego w zakresie 0-30% mocy elektrycznej dwóch skrajnych lub wszystkich kanałów
 • regulacja jasności świecenia max efektów i świecenia stałego w zakresie 50-100% mocy elektrycznej
 • regulacja czasu timera w funkcji czasowej stałego świecenia
 • wymiary: 7,5cm na 10,5cm na 2,5cm. Zaletą sterownika jest to, że jest on stosunkowo mały i można zmieścić go w szafce, skrzynce itp. Standardowo sterownik sprzedawany jest bez obudowy. Obudowa opcjonalnie.
 • zasilanie sterownika 8-15V DC. Typowo 12V DC
 • pobór prądu przez sam sterownik: 20mA
 • pobór mocy przez sam sterownik: 0,25W
 • obciążalność do 1A na kanał - dobry stosunek ceny do możliwości
 • diody, taśmy LED, żarówki LED można łączyć ze sterownikiem nawet na kilkunastometrowych przewodach
 • do sterownika można podłączyć same diody (z rezystorami), taśmy LED, moduły LED, listwy LED, żarówek LED itp.
 • sterownik sprzedawany jak na zdjęciu. W przyciski, czujki, zasilanie, źródła światła LED należy się zaopatrzyć we własnym zakresie
 • bardzo wysoka sprawność działania

Gwarancja

Dowodem zakupu jest faktura.

Na sterowniki udzielana jest pełna dwuletnia gwarancja.

Gwarancja zwrotu 14 dni
Masz również gwarancję zwrotu produktu w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Standardowo zwracany przedmiot nie może nosić śladów użytkowania. Jednak zakupiony u nas sterownik można podłączać i sprawdzać jego działanie. Kup, podłącz, sprawdź! Jeżeli nie spełni Twoich oczekiwań - odeślij go w ciągu 14 dni, a my zwrócimy Ci kwotę za sterownik.

Gwarancja "uruchomienia"
Dodatkowo, tylko u nas, na oferowane sterowniki masz miesięczną gwarancję na wypadek przypadkowego uszkodzenia sterownika podczas montażu (uruchamiania itp.). W ciągu miesiąca od otrzymania przesyłki, jeżeli przypadkowo (w jakikolwiek sposób z winy użytkownika) sterownik zostanie uszkodzony, naprawimy go lub wymienimy na nowy. Poniesiesz tylko koszt odesłania uszkodzonego sterownika (wysokość w zależności od rodzaju przesyłki i operatora) oraz opłatę ponownej wysyłki naprawionego/ nowego urządzenia (12,30 zł listem poleconym).