Uniwersalny sterownik czasowy do czujników Sharp

 Opis uniwersalnego sterownika czasowego

Podstawową funkcją uniwersalnego sterownika czasowego jest bezdotykowe (automatyczne) płynne załączanie oświetlenia LED 8-15V DC (typowo 12V DC) po podaniu sygnału z czujnika Sharp lub załączanie oświetlenia stałe, w zaprogramowanych godzinach. Współpracujące czujniki Sharp oraz Sharp mini sprawdzają się w większości zastosowań. W sterowniku ustawia się próg zadziałania każdej czujki (w voltach), co ma bezpośrednie przełożenie na zasięg czujki w centymetrach.

Ponadto dostępna jest funkcja czasowa, umożliwiająca zaprogramowanie przerw w działaniu czujek i sterownika, np. w ciągu dnia, gdy na schodach jest jasno (patrz podrozdział 2.3).

Wyposażenie uniwersalnego sterownika czasowego

Uniwersalny sterownik czasowy do czujników Sharp posiada:

 • 2 niezależne wyjścia mocy W1 i W2 sterowane sygnałem PWM (regulowana jasność, ściemnianie, rozjaśnianie) do podłączania różnego typu oświetlenia LED 12V (lub innego napięcia w zakresie 8-15V) o obciążalności do 3A na każde wyjście
 • 4 wejścia na czujniki optyczne Sharp lub mini Sharp. Dla danego wyjścia przypadają dwa wejścia na czujniki (dla W1 – wejścia C1 i C2, dla W2 – wejścia C3 i C4)
 • wbudowany zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem pojemnościowym. W przypadku zaniku zasilania aktualna godzina i data będzie pamiętana do kilku dni braku zasilania
 • Wyświetlacz LCD - informacje i ustawienia są widoczne na ekranie, co ułatwia obsługę i konfigurację.

Zasada działania uniwersalnego sterownika czasowego

Po podaniu sygnału z czujnika oświetlenie LED podłączone do wyjść W1 i/ lub W2 załączane jest jednocześnie (na raz, nie sekwencyjnie). Parametry świecenia definiowane są dla każdego z wyjść niezależnie. Płynne rozświetlenie następuje od ustawionej jasności minimalnej do maksymalnej (jasności załączania od czujek), w czasie zdefiniowanym w menu (czas rozjaśniania). Następnie oświetlenie świeci od 0 do 250 sekund, w zależności od wartości parametru „CzasCzuj” w menu. Po upływie tego czasu oświetlenie zostaje płynnie wygaszone przez sterownik do wartości jasności minimalnej. Czas ściemniania użytkownik definiuje w menu.

Aktywacja drugiego czujnika w trakcie trwania procesu rozjaśnianie-świecenie-ściemnianie powoduje reset czasu świecenia, to znaczy czas zadziałania wyjścia zaczyna być odliczany od nowa (świecenie źródeł światła zostaje wydłużone).

Funkcje sterownika i dostępne regulacje

Regulacje i funkcje uniwersalnego sterownika czasowego:

 • regulacji czasu zadziałania (po podaniu sygnału z czujnika) wyjść W1 i W2 niezależnie w zakresie 0-250s
 • regulacja czasu rozjaśniania i ściemniania niezależnie dla każdego wyjścia w zakresie 1-100s
 • regulacja jasności minimalnej niezależnie dla każdego wyjścia w zakresie 0-20%, ze skokiem co 0,4%
 • regulacja jasności funkcji blokady czasowej niezależnie dla każdego wyjścia w zakresie 0-20%, ze skokiem co 0,4%
 • regulacja jasności funkcji załączania od czujek niezależnie dla każdego wyjścia w zakresie 10-100%, ze skokiem co 10%
 • regulacja jasności funkcji czasowego świecenia stałego niezależna dla każdego wyjścia w zakresie 10-100%, ze skokiem co 10%
 • ustawienia zakresu funkcji czasowego świecenia stałego i blokady czasowej dla każdego wyjścia niezależnie, dla 6 par miesięcy osobno, w pełnych godzinach (np. 8-18). Miesiące są dobrane parami ze względu na podobną długość dnia i nocy.

Schemat podłączania

Schemat schodowy uniwersalny sterownik czasowy do czujnikow Sharp

Uniwersalny sterownik czasowy do czujników Sharp

Czujniki optyczne Sharp z adapterem filtrującym (kolory przewodów łączących czujnik z adapterem mogą się różnić)

Zasilacz 8-15V DC (standardowo 12V DC)

Źródła światła podłączone do wyjścia W1 (tu: taśmy LED 12V DC)

Źródła światła podłączone do wyjścia W2 (tu: oczka/ lampy LED 12V DC)

Ilość źródeł światła LED podłączanych do każdego z wyjść jest dowolna, z jednym zastrzeżeniem: nie wolno przekraczać dopuszczalnej obciążalności prądowej 3A!

Podłączenie drugiego czujnika Sharp, załączającego oświetlenie podpięte pod W1: OUT do wejścia C2, pozostałe przewody – jak czujnik podpięty pod C1.

Podłączenie drugiego czujnika Sharp, załączającego oświetlenie podpięte pod W2: OUT do wejścia C4, pozostałe przewody – jak czujnik podpięty pod C3.

Instrukcja obsługi

PDF PL - Instrukcja obsługi uniwersalnego sterownika czasowego współpracującego z czujnikami optycznymi Sharp

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz