Sterownik schodowy 6-17k

Dane techniczne

Napięcie zasilania 8-15V DC (typowo 12V DC)
Pobór mocy 0,25W (12V, 20mA)
Wymiary (w obudowie plexi) 80x80x35mm
Liczba stopni schodowych/ punktów świetlnych od 6 do 17
Obciążenie na jeden kanał

 - do 1A

- kanały niezależne: do 3A na kanał, z zastrzeżeniem, iż sumaryczne obciążenie sterownika nie może przekraczać 17A

Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Sterownik_schodowy_6_17k_firmy_Nowoster.pdf6-17k
 

 Opis sterownika

Sterownik schodowy 6-17k to najprostsza wersja inteligentnego sterownika oświetlenia schodowego z oferty firmy Nowoster. Zaprojektowany został dla taśm i żarówek LED zasilanych napięciem 8-15V DC (typowo 12V DC). Sterownik nie posiada dedykowanego zasilacza. Zasila się go z tego samego zasilacza, co źródła światła (taśmy czy oczka LED).

Urządzenia może obsłużyć oświetlenie zainstalowane na maksymalnie 17 stopniach schodowych (standardowo oświetlenie jednego stopnia = jeden kanał sterownika). Obciążalność każdego kanału sięga 1A, co daje zainstalowaną moc max. 12W na jeden kanał (przy zasilaniu 12V DC).

Jeśli do oświetlenia stopni wykorzystanych zostanie mniej niż 17 kanałów – wolne kanały dostępne będą jako niezależne – można do nich podłączyć oświetlenie, np. taśmy LED zamocowane pod poręczą balustrady.

Współpracujące czujniki schodowe

Wejścia sterownika przystosowane są do podłączania:

 • przycisków
 • czujek mini PIR (typ HC-SR501 lub zamiennik) z adapterkami
 • czujników optycznych standard 0,8m
 • schodowych czujników optycznych Sharp z adapterem mikroprocesorowym

6 17k z czujkami PIR6 17k z czujnikami optycznymi Sharp z adapterem mikroprocesorowym

 

Sterownik realizuje oświetlenie schodów wg następującego schematu:

sygnał z czujnika lub przycisku --> skokowe zapalanie stopni schodowych PO KOLEI --> świecenie wszystkich stopni--> płynne wygaszanie wszystkich stopni schodowych równocześnie (ściemnianie)

Oświetlenie podłączone do sterownika może być wyzwalane sygnałem z czujników lub z przycisków (chwilowych zwiernych). System z czujnikami schodowymi działa w pełni automatycznie. Czujki wykrywają osobę wchodzącą na schody i inicjują dla niej efekt świetlny. Oświetlenie aktywowane jest praktycznie bezobsługowo, nie wymaga użycia rąk. Jeśli więc wchodzisz z zakupami, praniem czy pociechą na rękach – schody zawsze się rozświetlą, zapewniając bezpieczeństwo Tobie i Twoim najbliższym.

Sterownik rozpoznaje również sytuację, w której dwie osoby wchodzą na schody, każda z przeciwnego ich krańca. Efekt świetlny zostanie zainicjowany dla każdej z osób, zgodnie z jej kierunkiem poruszania się. Efekty spotkają się po drodze.

Inteligentne oświetlenie schodowe ze sterownikiem schodowym LED jest również rozwiązaniem ekonomicznym – oświetlenie wygasi się po ustawionym czasie. Koniec z zapominaniem o wyłączeniu światła! Schody dobrze i ładnie oświetlone – TAK, ale tylko podczas ruchu na schodach!

UWAGA: czujniki schodowe są bardzo ważnym elementem systemu oświetlenia schodów. Muszą być one odpowiednio dobrane do sytuacji przy wejściach na schody. Czujki, w zależności od rodzaju, mają różne właściwości i pracują poprawnie w różnych warunkach. Najbardziej wszechstronne w naszej ofercie to czujniki optyczne Sharp.

Uniwersalny algorytm/ efekt świetlny

Zastosowany w sterowniku schodowym algorytm sterowania oświetleniem jest uniwersalny – może być aktywowany zarówno przyciskami chwilowymi zwiernymi jak i sygnałem z czujników schodowych. Zapalanie stopni schodowych następuje sekwencyjnie (po kolei, jeden po drugim), zgodnie z kierunkiem poruszania się osoby na schodach. Źródła światła zapalają się skokowo (0% --> 100%, brak efektu rozjaśniania). Wygaszanie oświetlenia jest płynne – oświetlenie podłączone do wszystkich kanałów ściemniane jest równocześnie (wszystkie światła na raz), aż do całkowitego wyłączenia.

Zasada działania z czujnikami ruchu

Założenie: system aktywowany przy użyciu czujników schodowych

Zadziałanie czujki PG (przy założeniu, że jest to czujka zamontowana u góry schodów) spowoduje zapalanie po kolei kanałów z góry w dół z szybkością ustawioną potencjometrem P1. Następnie wszystkie kanały będą świecić przez czas ustawiony potencjometrem P2. Podczas świecenia wszystkich stopni zadziała czujka PD. Czas świecenia maksymalnego zostanie wydłużony o kilka/ kilkanaście sekund, następnie źródła światła wygaszą się płynnie wszystkie na raz. Czas trwania wygaszania – taki, jak ustawiony potencjometrem P2.

Odpowiada to sytuacji, w której osoba weszła na schody na górze – aktywowała czujkę PG – rozpoczęło się sekwencyjne podświetlanie schodów – osoba schodziła po schodach – całe schody się świeciły – osoba opuściła schody na dole – aktywowała czujkę PD – po upływie czasu świecenia maksymalnego (wszystkich stopni) powiększonego o kilka/ kilkanaście sekund rozpoczęło się płynne wygaszanie oświetlenia. Wszystkie źródła światła ściemniały się przez czas ustawiony potencjometrem P2 aż do wyłączenia.

Zasada działania z przyciskami chwilowymi zwiernymi

Założenie: system aktywowany przy użyciu przycisków zwiernych chwilowych.

Zadziałanie przycisku PD (przy założeniu, że jest to przycisk zamontowany u dołu schodów) spowoduje zapalanie po kolei kanałów z dołu do góry z szybkością ustawioną potencjometrem P1. Następnie wszystkie kanały będą świecić przez czas ustawiony potencjometrem P2. Po upływie czasu rozpocznie się płynne wygaszanie wszystkich źródeł światła jednocześnie. Czas trwania wygaszania – taki, jak ustawiony potencjometrem P2.

Odpowiada to sytuacji, w której osoba wchodząc na schody na dole – aktywowała przycisk PD – rozpoczęło się sekwencyjne podświetlanie schodów – osoba wchodziła po schodach – całe schody się świeciły – osoba opuściła schody na górze NIE naciskając przycisku PG – po upływie czasu świecenia maksymalnego (wszystkich stopni) rozpoczęło się wygaszanie oświetlenia.

Schemat podłączania

 schemat A 6 17k

Funkcje i regulacje

Sterownik posiada podstawowe regulacje, które pozwalają użytkownikowi na optymalizację działania sterownika dla konkretnych schodów.

Wymienione poniżej funkcje/ regulacje oraz sposób dokonywania ustawień zostały szerzej opisane w cyfrowej instrukcji obsługi sterownika 6-17k (dokument pdf w tabelce na górze strony).

 • regulacja szybkości zapalania
 • zapalanie skokowe, wygaszanie płynne (łagodne)
 • regulacja czasu świecenia wszystkich kanałów jak już zapalone (maksymalny czas świecenia)
 • regulacja czasu trwania wygaszania
 • jeden uniwersalny algorytm/ efekt świetlny
 • wybór liczby stopni schodowych
 • do 3 kanałów niezależnych

Regulacja szybkości zapalania

Zmiana szybkości zapalania dokonywana jest potencjometrem szybkości P1 (przekręcanie przy pomocy małego płaskiego śrubokrętu). Zmiana położenia potencjometru P1 to zmiana czasu zapalania pojedynczego stopnia schodowego (im dłuższy czas, tym wolniej zapalają się całe schody). Do wyboru ustawienia z przedziału od 0s do 1,5s na jeden stopień, przy czym środkowe położenie potencjometru odpowiada czasowi na poziomie około 0,5s.

 • Aby skrócić czas zapalania poszczególnych pojedynczych stopni schodowych (a co za tym idzie zwiększyć szybkość zapalania schodów jako całości) należy przekręcić potencjometr P1 przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
 • Aby wydłużyć czas zapalania poszczególnych, pojedynczych stopni schodowych (a co za tym idzie zmniejszyć szybkość zapalania schodów jako całości) należy przekręcić potencjometr P1 zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

UWAGA: Po każdej zmianie pozycji potencjometru należy odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie, aby ustawienia zostały wprowadzone do pamięci sterownika.

Regulacja czasu świecenia maksymalnego oraz czasu wygaszania

Przy pomocy potencjometru P2 użytkownik reguluje jednocześnie dwa parametry:

 • czas świecenia maksymalnego
 • czas trwania wygaszania

Każda pozycja potencjometru jest interpretowana przez sterownik następująco: schody zapaliły się skokowo jeden po drugim, będą świeciły wszystkie przez czas ustawiony potencjometrem P2, następnie rozpocznie się płynne wygaszanie wszystkich stopni na raz, które będzie trwało tyle, ile wynosi czas ustawiony potencjometrem P2.

Czas świecenia maksymalnego (maksymalny czas świecenia) to czas, przez jaki świecą wszystkie stopnie schodowe, jak już się zapalą (wybrany efekt dojdzie do końca schodów). Czas ten co do wartości równy jest czasowi trwania wygaszania.

W przypadku stosowania w systemie oświetlenia schodów przycisków, kiedy to wymagane jest naciśnięcie jedynie przycisku aktywującego podświetlanie, poprzez ustawienie tego czasu decydujemy, kiedy oświetlenie ma zostać dezaktywowane.

W przypadku algorytmu uniwersalnego zastosowanego w sterowniku 6-17k czas świecenia maksymalnego ulega wydłużeniu o kilka/ kilkanaście sekund (w stosunku do ustawionego potencjometrem P2) w sytuacji, gdy system oświetlenia aktywowany jest sygnałem z czujnika i zadziała druga czujka (umiejscowiona na przeciwnym końcu schodów, wzbudzona podczas opuszczania schodów przez osobę poruszającą się po nich).

Czas trwania wygaszania to czas od momentu rozpoczęcia procesu płynnego wygaszania wszystkich źródeł światła do chwili, kiedy oświetlenie ściemni się do wartości 0% (zostanie całkowicie wygaszone). Czas ten co do wartości równy jest czasowi świecenia maksymalnego.

Zmiana czasu świecenia maksymalnego i czasu trwania wygaszania dokonywana jest potencjometrem P2 (przekręcanie przy pomocy małego płaskiego śrubokrętu). Zmniejszenie czasów sprawia, że schody po załączeniu będą krócej świeciły wszystkie i szybciej się wygaszą. Do wyboru ustawienia z przedziału od około 2s + 2s do około 2 minuty + 2 minuty, przy czym środkowe położenie potencjometru odpowiada czasom na poziomie około 30s + 30s.

 • Aby skrócić czas świecenia maksymalnego i wygaszania (a co za tym idzie ograniczyć łączny czas świecenia schodów) należy przekręcić potencjometr P2 przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
 • Aby zwiększyć czas świecenia maksymalnego i wygaszania (a co za tym idzie wydłużyć łączny czas świecenia schodów) należy przekręcić potencjometr P2 zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

UWAGA: Po każdej zmianie pozycji potencjometru należy odłączyć i ponownie podłączyć zasilanie, aby ustawienia zostały wprowadzone do pamięci sterownika.

Wybór liczby obsługiwanych stopni

Do sterownika schodowego LED można podłączyć od 6 do 17 stopni schodowych/ punktów świetlnych. Przykład: jeżeli stopni jest 15, to pierwszy stopień schodowy to kanał nr 1, a ostatni stopień to kanał nr 15. Pozostałe kanały (maksymalnie 3) albo nie są używane, albo mogą zostać wykorzystane jako kanały niezależne.

Zmiany liczby aktywnych kanałów dokonuje się przy pomocy mikroprzycisku podłączonego do wejścia PS.

Liczba aktywnych kanałów zmieniana jest cyklicznie w zakresie od 6 do 17 – jedno kliknięcie mikroprzycisku PS to zwiększenie liczby stopni schodowych o 1 (w przypadku kliknięcia przy aktywnych 17 kanałach następuje przeskok do 6 aktywnych kanałów).

Aktualnie wybrana liczba aktywnych kanałów obrazowana jest poprzez podświetlenie skrajnych kanałów (podłączonych taśm na stopniach schodowych/ podłączonych oczek LED), np. dla 17 stopni widać zapalone kanały 1 i 17, a dla 11 stopni widać zapalone kanały 1 i 11.

Przykład: schody mają 15 stopni. Na każdym z nich zamontowana jest taśma LED. Taśmy podłączone są kolejno do kanałów od 1 do 15. Należy tak długo naciskać PS, aż będzie świeciła taśma LED na pierwszym i piętnastym stopniu schodowym.

Kanały niezależne sterownika schodowego

Jeśli do oświetlenia schodów wykorzystanych zostanie mniej niż 17 kanałów, to niewykorzystane kanały (maksymalnie trzy: 15, 16 i 17), będą funkcjonowały jako kanały niezależne. Do kanałów niezależnych można podłączyć dodatkowe oświetlenie LED, np. na ścianie nad schodami, oświetlenie dekoracyjne w otoczeniu schodów lub podświetlenie balustrady. Maksymalne obciążenie każdego z kanałów niezależnych wynosi do 3A, z zastrzeżeniem, że obciążenie sumaryczne wszystkich kanałów sterownika nie może przekroczyć 17A.

Liczba dostępnych kanałów niezależnych, w zależności od liczby kanałów wykorzystanych do oświetlenia schodów, przedstawia się jak poniżej:

 • 14 lub mniej kanałów wykorzystanych do oświetlenia schodów – dostępne 3 kanały niezależne,
 • 15 kanałów wykorzystanych do oświetlenia schodów – dostępne 2 kanały niezależne,
 • 16 kanałów wykorzystanych do oświetlenia schodów – dostępny 1 kanał niezależny,
 • 17 kanałów wykorzystanych do oświetlenia schodów – BRAK kanałów niezależnych.

Wszystkie dostępne kanały niezależne aktywowane są skokowo, równocześnie z zapaleniem oświetlenia podłączonego do pierwszego kanału sterownika. Źródła światła podpięte do kanałów niezależnych będą świeciły w trakcie sekwencyjnego zapalania kolejnych stopni schodowych i ich świecenia, następnie zostaną płynnie wygaszone (ściemnione) wraz z całym oświetleniem schodów.

 

Zapisz

Zapisz

ZapiszZapisz

Zapisz

Zapisz

ZapiszZapiszZapisz

Zapisz

ZapiszZapisz

Zapisz

Zapisz