Sterownik schodowy 6-16k DIN

Dane techniczne

Napięcie zasilania 8-15V DC (typowo 12V DC)
Pobór mocy 0,25W (12V, 20mA)
Wymiary (w obudowie plexi) 68x90x65 mm (obudowa DIN szerokości 4S)
Liczba stopni schodowych/ punktów świetlnych od 6 do 16 (opcjonalnie do 3 kanałów niezależnych)
Obciążenie na jeden kanał

 - do 2A

- kanały niezależne: do 3A na kanał, z zastrzeżeniem, iż sumaryczne obciążenie sterownika nie może przekraczać 32A

Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Sterownik_schodowy_6_17k_firmy_Nowoster.pdfSterownik schodowy Nowoster 6-16k DIN 
 UWAGA: ze względu na rozmiar zastosowanych zacisków śrubowych maksymalna grubość podłączanych przewodów to: przekrój do 2,5mm2 dla zacisków (+) i (-) zasilania oraz przekrój do 1mm2 dla pozostałych zacisków.

 Opis sterownika

Sterownik realizuje oświetlenie schodów wg następującego schematu:

sygnał z czujnika lub przycisku --> skokowe zapalanie stopni schodowych PO KOLEI --> świecenie wszystkich stopni--> płynne wygaszanie wszystkich stopni schodowych równocześnie (ściemnianie)

Oświetlenie podłączone do sterownika może być wyzwalane sygnałem z czujników lub z przycisków (chwilowych zwiernych). System z czujnikami schodowymi działa w pełni automatycznie. Czujki wykrywają osobę wchodzącą na schody i inicjują dla niej efekt świetlny. Oświetlenie aktywowane jest praktycznie bezobsługowo, nie wymaga użycia rąk. Jeśli więc wchodzisz z zakupami, praniem czy pociechą na rękach – schody zawsze się rozświetlą, zapewniając bezpieczeństwo Tobie i Twoim najbliższym.

Jeśli do oświetlenia stopni wykorzystanych zostanie mniej niż 16 kanałów – wolne kanały (maksymalnie 3) dostępne będą jako niezależne – można do nich podłączyć oświetlenie, np. taśmy LED zamocowane pod poręczą balustrady.

Współpracujące czujniki schodowe

Czujniki wybrane do wspołpracy ze sterownikiem muszą spełniać następujące warunki:

 • dawać na wyjściu 0 logiczne (zwierać do masy). WAŻNE: czujki NIE mogą dawać na wyjściu żadnego napięcia! Podłączenie niezgodnych czujników może spowodować uszkodzenie sterownika i utratę g warancji.
 • Być zasilane napięciem 5V DC (max. obciążenie 30mA). Tylko w takim przypadku czujki mogą być zasilane przy wykorzystaniu wyjścia +5V znajdującego się w sterowniku! Jeśli stosowane czujniki wymagają innego napięcia zasilania, należy zasilić je z zewnętrznego źródła

Wejścia sterownika przystosowane są w szczególności do podłączania następujących czujników schodowych z naszej oferty:

 • czujników optycznych Sharp cyfrowych z adapterkiem
 • schodowych czujników optycznych Sharp z adapterem mikroprocesorowym
 • czujek mini PIR (typ HC-SR501 lub zamiennik) z adapterkami
 • czujników optycznych standard 0,8m

Sterownik schodowy Nowoster 6 1k DIN podlaczanie roznych typow czujnikow

 Uwaga: Możliwe jest wyzwalanie efektu swietlnego nie przy pomocy czujników, a poprzez naciśnięcie podłlączonych przycisków (chwilowych zwiernych).

Uniwersalny algorytm/ efekt świetlny

Zastosowany w sterowniku schodowym algorytm sterowania oświetleniem jest uniwersalny – może być aktywowany zarówno przyciskami chwilowymi zwiernymi jak i sygnałem z czujników schodowych. Zapalanie stopni schodowych następuje sekwencyjnie (po kolei, jeden po drugim), zgodnie z kierunkiem poruszania się osoby na schodach. Źródła światła zapalają się skokowo (0% --> 100%, brak efektu rozjaśniania). Wygaszanie oświetlenia jest płynne – oświetlenie podłączone do wszystkich kanałów ściemniane jest równocześnie (wszystkie światła na raz), aż do całkowitego wyłączenia.

Zasada działania z czujnikami ruchu

Założenie: system aktywowany przy użyciu czujników schodowych

Zadziałanie czujki PG (przy założeniu, że jest to czujka zamontowana u góry schodów) spowoduje zapalanie po kolei kanałów z góry w dół z szybkością ustawioną potencjometrem P1. Następnie wszystkie kanały będą świecić przez czas ustawiony potencjometrem P2. Podczas świecenia wszystkich stopni zadziała czujka PD. Czas świecenia maksymalnego zostanie wydłużony o kilka/ kilkanaście sekund, następnie źródła światła wygaszą się płynnie wszystkie na raz. Czas trwania wygaszania – taki, jak ustawiony potencjometrem P3.

Odpowiada to sytuacji, w której osoba weszła na schody na górze – aktywowała czujkę PG – rozpoczęło się sekwencyjne podświetlanie schodów – osoba schodziła po schodach – całe schody się świeciły – osoba opuściła schody na dole – aktywowała czujkę PD – po upływie czasu świecenia maksymalnego (wszystkich stopni) powiększonego o kilka/ kilkanaście sekund rozpoczęło się płynne wygaszanie oświetlenia. Wszystkie źródła światła ściemniały się przez czas ustawiony potencjometrem P3 aż do wyłączenia.

Zasada działania z przyciskami chwilowymi zwiernymi

Założenie: system aktywowany przy użyciu przycisków zwiernych chwilowych.

Zadziałanie przycisku PD (przy założeniu, że jest to przycisk zamontowany u dołu schodów) spowoduje zapalanie po kolei kanałów z dołu do góry z szybkością ustawioną potencjometrem P1. Następnie wszystkie kanały będą świecić przez czas ustawiony potencjometrem P2. Po upływie czasu rozpocznie się płynne wygaszanie wszystkich źródeł światła jednocześnie. Czas trwania wygaszania – taki, jak ustawiony potencjometrem P3.

Odpowiada to sytuacji, w której osoba wchodząc na schody na dole – aktywowała przycisk PD – rozpoczęło się sekwencyjne podświetlanie schodów – osoba wchodziła po schodach – całe schody się świeciły – osoba opuściła schody na górze NIE naciskając przycisku PG – po upływie czasu świecenia maksymalnego (wszystkich stopni) rozpoczęło się wygaszanie oświetlenia.

.

Schemat podłączania

 Schemat podłączania sterownika schodowego 6 16k DIN

Funkcje i regulacje

Sterownik posiada podstawowe regulacje, które pozwalają użytkownikowi na optymalizację działania sterownika dla konkretnych schodów.

Wymienione poniżej funkcje/ regulacje oraz sposób dokonywania ustawień zostały szerzej opisane w cyfrowej instrukcji obsługi sterownika 6-16k DIN (dokument pdf w tabelce na górze strony).

 • regulacja szybkości zapalania
 • zapalanie skokowe, wygaszanie płynne (łagodne)
 • regulacja czasu świecenia wszystkich kanałów jak już zapalone (maksymalny czas świecenia)
 • regulacja czasu trwania wygaszania
 • jeden uniwersalny algorytm/ efekt świetlny
 • wybór liczby stopni schodowych
 • do 3 kanałów niezależnych
 • funkcja stałego świecenia

Funkcja stałego świecenia

Funkcja świecenia stałego umożliwia zapalenie całego oświetlenia schodów na raz, przyciskiem podłączonym do wejścia PS, na około jedną godzinę lub do momentu ponownego naciśnięcia przycisku. Przydatne w okresach występowania dużego natężenia ruchu na schodach – dobrze oświetlone schody zapewniają bezpieczeństwo osobom poruszających się po nich.

 

 

Zapisz

Zapisz

ZapiszZapisz

Zapisz

Zapisz

ZapiszZapiszZapisz

Zapisz

ZapiszZapisz

Zapisz

Zapisz