Oświetlenie schodowe 11-20 LCD

english

Już dostępna nowa wersja sterownika 11-20 LCD. Nowe możliwości sterownika powodują, że oferowane wersje są najlepsze pod względem możliwości do ceny.

Sterownik oświetlenia schodowego - schodów na największych możliwościach algorytmicznych i o dużej liczbie funkcji. Zapalanie i gaszenia, skokowe i płynne oczek led i taśm led.Regulacje szybkości, regulacja rozmycia, regulacja nierównomierności (nieliniowości) zapalanie i gaszenia. Funkcja świecenia spoczynkowego i stałego. Wyłącznik czasowy świecenia LED i wiele innych przydatnych funkcji.

Sterownik oświetlenia schodowego o największych możliwościach sprzętowych i algorytmicznych na rynku. Prawdopodobnie najlepszy na rynku sterownik schodowy LED.

Sterownik wyróżnia się bardzo dużymi możliwościami algorytmów, efektów oraz funkcji i ustawień. Jedyny sterownik w ofercie, który ma możliwość regulacji szybkości dla 4 sytuacji zapalania i gaszenia niezależnie. Osobno ustawia się szybkości zapalania z dołu do góry, z góry do dołu oraz osobno gaszenia z góry do dołu i gaszenia z dołu do góry. W wersji sterownika 11-20k LCD zastosowano 10 algorytmów efektów do wyboru w sterowniku. Algorytm nr 10 jest jedyny z pośród prezentowanych sterowników i jest to zwykłe zapalanie i gaszenie wszystkich stopni na raz jednocześnie (bez efektu zapalania i gaszenia po kolei). Główną zaletą sterownika schodowego LED 11-20k LCD jest to, że sterownik ma przyjazne środowisko ustawień i konfiguracji na bazie wyświetlacza LCD. Widać od razu co jest ustawiane i w jakim zakresie. W trakcie ustawień nie ma potrzeby resetowania sterownika zasilaniem jak to ma miejsce w tańszych wersjach sterowników schodowych bez wyświetlacza LCD. Ustawienie parametru regulacji polega na wybraniu w menu ustawień danej funkcji oraz ustawieniu wartości danego parametru. Od razu można sprawdzać działanie z nowo ustawionym parametrem. Zastosowanie wyświetlacza LCD w sterowniku schodowym ułatwia zarówno konfigurację jak i również podgląd parametrów, funkcji i danej sytuacji w jakiej jest używany sterownik schodowy. Zastosowane algorytmy, funkcje, szereg możliwość sterownika schodowego led powoduje, że jest bezkonkurencyjny na rynku wśród podobnych tego typu rozwiązań odnośnie inteligentnego oświetlenia schodowego led.

Podłączanie - schemat

04 schemat schodowy 11 20k czujki

Ustawienia menu regulacji

Aby wejść do menu regulacji należy nacisnąć i przytrzymać przycisk PB oraz nacisnąć przycisk P2. Pojawi się napis: Menu Konfig.

 

Po pojawieniu się napisu: MENU Konfig. należy puścić przyciski. Przechodzenie po pozycjach menu odbywa się przyciskiem PB. Ustawianie wartości parametrów odbywa się przyciskami P1 i P2.

 

 

Regulacja szybkości zapalania od dołu do góry w zakresie 0-255 (wartości niemianowane). Wartości nie są mianowane ponieważ dla trybu skokowego i płynnego mają inne odwzorowania.

 

Regulacja szybkości gaszenia od dołu do góry w zakresie 0-255 (wartości niemianowane).

 

Regulacja szybkości zapalania od góry do dołu w zakresie 0-255 (wartości niemianowane).

 

Regulacja szybkości gaszenia od góry do dołu w zakresie 0-255 (wartości niemianowane).

 

Regulacja nieliniowości zapalania i gaszenia w zakresie 0-255. Parametr nieliniowości zapalania i gaszenia polega na dodawaniu stałego opóźnienia w czasie zapalania lub gaszenia. Dla wartości małych zapalanie i gaszenie jest równomierne czasowo. W przypadku jeżeli parametr ten jest duży to np. dla zapalania stopni schodowych im bliżej końca tym wolniej będą one zapalane. Funkcja nieliniowości zapalania i gaszenia jest bardzo przydatna jeżeli czujki ruchu są blisko schodów i/lub działają z opóźnieniem tak aby na początku stopnie schodowe szybko się zaświecały a potem im bliżej końca tym wolniej aby można było zaobserwować efekt załączania schodów led. Parametr jest niemianowany i ma inne odzwierciedlenie dla trybu skokowego i inne dla płynnego. Ten parametr nie jest używany w algorytmie 0 przy wygaszaniu losowym.

 

Regulacja efektu rozmycia w trybie płynnym w zakresie 0-255. Jest on używany tylko dla trybu płynnego. Polega na ustawieniu progu załączania dla którego są rozjaśniane kolejne stopnie schodowe. Próg ten odnosi się do poprzedniego stopnia schodowego. Przykładowo następny stopień schodowy może się rozjaśniać w przypadku jak poprzedni osiągnie 20% mocy a dla innej wartości parametru następny stopień schodowy zacznie się rozjaśniać jak poprzedni osiągnie 50% mocy elektrycznej. Dla wartości małych jest bardzo duże rozmycie dla wartości dużych rozmycie jest małe.

 

Czas świecenia maksymalnego. Jest to czas przez jaki świecą wszystkie stopnie, jak już się zapalą. Czas ten jest skrócony jeżeli zadziała druga czujka w algorytmie pod czujki. Zakres ustawiania 0-52 sekundy. Czas ten jest potrzebny zarówno w algorytmie pod czujki jak i pod przyciski. W przypadku algorytmu pod czujki jeżeli nie zadziała druga czujka (np. osoba zawróci ) to schody się wygaszą po tym ustawionym czasie.

 

Blokada czujek w sekundach od 0 do 9. Funkcja blokady czujek jest przewidziana między innymi dla czujek ruchu, które nie mają regulacji czasu załączania przekaźnika a same działają szybko i reagują szybko. Jeżeli czujka jest zamontowana nisko a działa tylko na obiekt w bliskiej odległości to zamiast wykryć jedną osobną wykrywają dwie nogi. Sterownik standardowo uznaje to za dwie osobny lub osobę zawracającą. Ustawiają ten parametr zamraża się wejście na czas tak aby sterownik uznał sygnał z czujki jako jeden a nie dwa (z dwóch nóg). Parametr ten odnosi się do drugiej czujki podczas wygaszania. Podczas załączania zadziałania dwa razy szybko nie ma znaczenia i sterownik uznaje to jako osobę wchodzącą na schody. Funkcja blokady czujki jest bardzo pomocna dla czujek ruchu i barier podczerwieni dla których przekaźniki podczas zadziałania szybko się wyłączają.


 

Wejście stałego świecenie może działać w dwóch trybach. W trybie ciągłym oraz w trybie czasowym. Dla trybu czasowego można ustawić czas dla którego wyłączy się świecenie stałe. Czas ustawiamy w zakresie 4 sekundy do ok. 999 minut. 


 

Jasność spoczynkowa kanałów można ustawić w przedziale do 0 do 50%. Jasność spoczynkowa polega na podświetlaniu stopni schodowych podczas nieużywania schodów. Jasność spoczynkową można ustawić na tyle małą aby były schody lekko podświetlone w nocy w ciemnościach. Jak sterownik dostanie sygnał to wtedy schody rozświetlają do wartości maksymalnej. 

 

Jasność spoczynkową można ustawić dla dwóch skrajnych kanałów lub dla wszystkich. W przypadku dwóch skrajnych kanałów podświetlone spoczynkowo stopnie schodowe to pierwszy i ostatni. W przypadku jeżeli są montowane LEDy na poręczach to skrajne kanały będą poręczami. Możliwe jest również podświetlenie trzecie np. oświetlenia sufitowego nad schodami. W takim przypadku używane kanały w sterowniku to liczba stopni schodowych plus dwa dodatkowe na poręcz lub oświetlenie sufitowe. Dwa kanały skrajne dla poręczy lub sufitu łączy się równolegle.

 

Jasność maksymalna do funkcja przydatna jeżeli są stosowane zbyt mocne taśmy led lub oczka led. Jasność maksymalną można ustawić w przedziale od 50 do 100% mocy elektrycznej LEDów. Często specjalnie montuje się mocne taśmy led ze tego powodu, że te mocniejsze taśmy mają więcej diod upakowanych i świecenie jest bardziej liniowe. Diody w liczbie 60 na metr a 120 na metr dają widoczną różnicą wizualną. Montuje się diody gęściej upakowane i jeżeli świecą za mocno to ustawia się mniejszą jasność maksymalną.

 

Bardzo prosto i przejrzyście można ustawić algorytmy i efekty od 1 do 10.

 

 

W sterowniku są dwa podstawowe tryby pracy skokowy i płynny. Tryb skokowe polega na tym, że oświetlenie LED załącza się od razu od 0% lub spoczynkowej do 100%. W przypadku trybu płynnego (bardzo ładnie widać to na taśmach LED) oświetlenie schodów rozświetla się płynnie od jasności 0% (lub ustawionej spoczynkowo innej) do 100% i po drodze są wszystkie wartości jasności 1,2,3,4%... itd.

 

Bezproblemowa, przejrzysta i nie sprawiająca żadnego kłopotu funkcja ustawiania liczby stopni schodowych. Jeżeli stopni jest 17 to wystarczy wpisać 17. W przypadku wybrania liczby stopni 17 pierwszy stopień to kanał nr 1 a ostatni stopień to kanał nr 17. Pozostałe kanały są nie używane.

Komunikaty podczas pracy

 

Świecenie stałe. W przypadku naciśnięcia i trzymania przycisku PS następuje funkcja świecenia stałego polegająca na świeceniu wszystkich kanału wartością maksymalną.

 

Jeżeli naciśnie się i puści szybko przycisk PS (mniej jak 3 sekundy) to się załącza funkcja świecenia stałego czasowego. Wyłączenie świecenie następuje po czasie ustawionym w menu lub po ponownym naciśnięciu i puszczeniu przycisku PS.

 

W trybie czuwania lub pracy jeżeli wejście PB zostanie zwarte do masy jest blokada świecenia i nie ma efektów od przycisków lub czujek. Wejście PB ma mniejszy priorytet od PS. Jeżeli działa PB i zadziała świecenie stałe PS to wtedy świecenie stałe ma większy priorytet i stopnie schodowe świecą.

 

Informacja o wygaszania z góry do dołu oraz wygaszania z dołu do góry.

 

Efekt doszedł do maksymalnego. Wszystkie kanały świecą i sterownik czeka na wygaszania (sygnał z czujki drugiej lub po czasie ustawionym).

 

Wygaszanie z góry do dołu.

 

Zapalanie kanałów z dołu do góry.

 

Zapalanie kanałów z góry do dołu.

Wejścia PD i PG oraz ustawienia G i D mogą być dowolne i zamienne. Dla sterownika jest obojętne czy wejście będzie z przycisku lub czujki dolnej czy górnej. Określenie zapalanie dolne może być rozumiane jako zapalanie z dołu do góry jak również zapalanie ku dołowi. Fizycznie dla sterownika nie ma to znaczenia jakie wejście będzie użyte dla górnej lub dolnej czujki lub przycisku.

 Wersja uniwersalna. W sterowniku do wyboru algorytmy optymalne pod przyciski i pod czujki.

Przykładowe animacje filmików do góry i do dołu dla wybranych algorytmów oraz ustawień.


Opis sterownika:

Sterownik zaprojektowany dla taśm i żarówek LED 12V. Typowy algorytm terowania uzyskuje się przez dwie czujki ruchu (bariery opto, podczerwieni itp.) lub przyciski. Każda czujka odpowiada za zapalanie i gaszenie w górę lub w dół. Zadziałania czujki PG spowoduje zapalanie po kolei kanałów w górę. Następnie wszystkie kanały będą świecić przez czas ustawiony w menu lub do zadziałania czujki PD. Po tym kanały zaczną gasnąć w tej samej kolejności co się zapalały z szybkością ustawioną w menu. Zadziałanie czujki PD (dół) spowoduje zapalanie kolejno kanałów ku dołowi itd. Następnie zadziałanie czujki PG (lub po czasie ustawionym w menu) spowoduje gaszenie kanałów ku dołowi. Przedstawiony algorytm jest typowy w menu jest pod pozycją nr 5.

Styki PD i PG na zdjęciu to styki przekaźników czujek ruchu.

Zasilanie sterownika napięciem 12V DC. Napięcie takie same jak zasilanie taśm LED. Obciążalność każdego kanału do 0,5A lub 1A (opcje według tabelki). Co daje zainstalowaną moc max. 6 lub 12W na jeden kanał.

Zdjęcie z opisem podłączania

Sterownik oświetlenia schodów 11-20k LCD opis podłączania 04 schemat schodowy 11 20k czujki

Algorytmy: 1. Optymalny pod przyciski zapalanie po naciśnięciu przycisku. Nie naciskamy na przycisk schodząc ze schodów.
Gaszenie w tym samym kierunku co zapalanie. Gaszenie po czasie
ustawionym w menu. 2. Optymalny pod przyciski zapalanie po naciśnięciu.
Opcja gaszenia przy schodzeniu od razu poprzez naciśnięcie i
przytrzymanie przez ok. 2s. Aby opcja szybkiego gaszenia działała muszą już
wszystkie kanały świecić maks. Jeżeli będzie czas mniejszy jak 1s
sterownik uzna osobę z naprzeciwka. 3. Algorytm jak 1, ale wygaszanie nie po kolei ale wszystkie na raz po czasie ustawionym w menu. 4. Optymalny pod czujki i przyciski, nie ma opcji z naprzeciwka. Gaszenie po kolei jak zejdzie osoba ze schodów 5. Algorytm jak 4, ale zanim się wszystkie zapalą i wejdzie osoba z naprzeciwka to będzie efekt z naprzeciwka i spotkają się po drodze efekty. Jeżeli wszystkie się zapalą i zadziała druga czujka to będzie wygaszanie dla osoby opuszczającej schody. 6. Algorytm jak 4 ale wygaszanie nie po kolei ale wszystkich na raz 

7. Optymalny pod przyciski lub czujki. Efekt wagonika (windy). Szerokość wagonika ustawia się w menu. Jeżeli wagonik nie dojdzie do końca i zadziała druga czujka to nastąpi efekt wagonika z przeciwnego kierunku. Jeżeli wagonik będzie na końcu już i zadziała druga czujka to sterownik zignoruje sygnał.

8.  Optymalny pod czujki lub przyciski. Efekt kaskady (wodospadu). Zapalania poprzez opadanie punktu świetlnego z przeciwnego kierunku w jakim się poruszamy. W trybie skokowy zapalanie i gaszenie skokowe kaskadowe. W trybie płynnym zapalanie skokowe kaskadowe  a gaszenie płynne losowe.

9. Algorytm pod czujki lub przyciski. Zapalanie po kolei a gaszenie losowe. Ciekaweg efekty losowego wygaszania. 

10. Algorytm pod czujki lub przyciski. Zwykłe bez efektu zapalanie i gaszenie na raz stopni schodowych. Brak regulacji szybkości zapalania i gaszenia. Czas świecenia ustawia się w menu.


PD - przycisk dół (przekaźnik czujki dolnej)
PG - przycisk góra (przekaźnik czujki górnej)
PS – przycisk stałego świecenia
PB – przycisk blokujący.
P1 i P2 przyciski ustawień parametrów w menu. Algorytmy 1,2 i 3 to optymalne pod przyciski. A algorytmy 4, 5, 6, 7 ,8, 9 i 10 to optymalne pod czujki oraz przyciski. PB - wejście blokujące a dokładnie maskujące efekty i świecenie spoczynkowe. Zwarcie powoduje wysterowanie na 0% wyjść. Przy zadziałaniu PS i PB wyższy priorytet ma PS i będzie stałe świecenie. W czasie trybu świecenia stałego (nieważne czy timer czy non stop) to ponowne kliknięcie PS wychodzi z trybu świecenia.

PODSUMOWANIE:

- wybierana liczb stopni, schodków, punktów świetlnych itp. między 11 a 20.

- wybierany algorytm działania 1 z 10 Algorytmy optymalne pod przyciski oraz pod czujki

- działanie skokowe lub płynne (łagodne).

- wejścia pod czujki ruchu góra dół (bariery podczerwieni opto) lub pod przyciski

- regulacja szybkości zapalania osobna dla góry i dla dołu

- osobna regulacja szybkości gaszenia dla góry i dla dołu

- regulacja nierównomierności (nieliniowości) zapalania i gaszenia

- regulacja rozmycia efektu płynnego

- regulacja czasu świecenia wszystkich kanałów jak już zapalone

- regulacja czasu martwego drugiej czujki

- wejście stałego świecenia PS wszystkich kanałów z dodatkową funkcją czasową (timer)

- wejście blokujące świecenie PB (np. od czujki zmierzchowej lub centralki domowej)

- regulacja świecenia spoczynkowego w zakresie 0-50% mocy elektrycznej dwóch skrajnych lub wszystkich kanałów

- regulacja jasności świecenia max efektów i świecenia stałego w zakresie 50-100% mocy elektrycznej

- regulacja czasu timera w funkcji czasowej stałego świecenia

- wymiary (7,5cm na 10,5cm na 2,5cm). Zaletą sterownika jest to, że jest on stosunkowo mały i można zmieścić go w szafce, skrzynce itp. Standardowo sterownik sprzedawany jest bez obudowy bo montaż i tak jest przeważnie w jakiś szafce czy skrzynce zbiorczej obok zasilacza itp. Jednak opcjonalnie na innej aukcji sprzedawana jest wersja z obudową dodatkową.

- zasilanie sterownika 8-15V DC. Typowo 12V DC

- pobór prądu przez sam sterownik 20mA

- pobór mocy przez sam sterownik 0,25W

- obciążalność do 0,5A lu 1A na kanał

- dobry stosunek ceny do możliwości

- diody, taśmy led, żarówki led można łączyć ze sterownikiem nawet na kilkunastometrowych przewodach

- do sterownika można podłączyć same diody (z rezystorami), taśmy LED, moduły LED, listwy LED, żarówek led itp.

- sterownik sprzedawany jak na zdjęciu. W przyciski, czujki, zasilanie, źródła światła led należy się zaopatrzyć we własnym zakresie

- bardzo wysoka sprawność działania

Instrukcja w PDF Instrukcja obsługi sterownika schodowego 11-20k LCD Nowoster

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Gwarancja

Dowodem zakupu jest faktura.

Na sterowniki udzielana jest pełna dwuletnia gwarancja.

Gwarancja zwrotu 14 dni
Masz również gwarancję zwrotu produktu w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Standardowo zwracany przedmiot nie może nosić śladów użytkowania. Jednak zakupiony u nas sterownik można podłączać i sprawdzać jego działanie. Kup, podłącz, sprawdź! Jeżeli nie spełni Twoich oczekiwań - odeślij go w ciągu 14 dni, a my zwrócimy Ci kwotę za sterownik.

Gwarancja "uruchomienia"
Dodatkowo, tylko u nas, na oferowane sterowniki masz miesięczną gwarancję na wypadek przypadkowego uszkodzenia sterownika podczas montażu (uruchamiania itp.). W ciągu miesiąca od otrzymania przesyłki, jeżeli przypadkowo (w jakikolwiek sposób z winy użytkownika) sterownik zostanie uszkodzony, naprawimy go lub wymienimy na nowy. Poniesiesz tylko koszt odesłania uszkodzonego sterownika (wysokość w zależności od rodzaju przesyłki i operatora) oraz opłatę ponownej wysyłki naprawionego/ nowego urządzenia (12,30 zł listem poleconym).