Oświetlenie schodowe 11-18+2 LCD STYLE

Nowa wersja sterownika 11-18k + 2k LCD STYLE stworzona została, aby sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. Teraz możesz zaprogramować rozmaite kombinacje efektów, prędkości, stopnia rozmycia i nierównomierności (nieliniowości) zapalania i gaszenia w postaci maksymalnie 19 styli. Łatwy wybór aktywnego stylu spośród zdefiniowanych styli - wystarczy kliknąć przycisk P1 (styl następny) lub P2 (styl poprzedni). Dokonaj jednokrotnie ustawień parametrów ulubionych styli (np. podczas instalacji sterownika) i potem ciesz się schodami podswietlanymi w wybrany przez ciebie sposób!

Schemat podłączania

05 schemat schodowy 11 18k LCD style czujki

Opis sterownika

Sterownik służy do obsługi od 11 do 18 wyjść/ stopni schodowych/ taś LED/ oczek LED. Zapalanie/ gaszenie kanałów 11-18 następuje po podaniu sygnału z czujki lub przycisku. Sposób zapalania/ gaszenia (np. po kolei, wagonik, winda, wszystkie na raz, wygaszane losowo itp.) uzależniony jest od algorytmu wybranego w menu.

Dodatkowo do dyspozycji są dwa niezależnie sterowane wyjścia (kanał 19 i 20), pod które podpiąć można dowolne oświetlenie boczne, sufitowe, dekoracyjne lub po prostu podświetlenie poręczy. Dla obu wejść można ustawić w menu odrębne parametry typu: minimalna jasność spoczynkowa, jasność maksymalna, czas świecenia czy szybkość rozjaśniania i szybkość ściemniania. Korzystając z dostępnych regulacji każdy klient będzie w stanie dostosować oświetlenie schodów LED do własnych potrzeb i upodobań. Sterownik schodowy LED zrobi to, czego nie był w stanie dokonać zwykły włącznik oświetlenia schodowego.

Menu ustawień

Aby wejść do menu konfiguracji ustawień podstawowych należy nacisnąć i przytrzymać przycisk wejścia PB oraz nacisnąć przycisk wejścia P2. Pojawi się komunikat „MENU Konfig.” Należy puścić przyciski. Przechodzenie do kolejnych pozycji menu przyciskiem PB. Ustawianie wartości parametrów przyciskami P1 i P2. Aby wyjść z menu należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3s przycisk PB aż pojawi się komunikat „pusc przycisk”.

Pozycje menu konfiguracyjnego

 1.  „Szyb.zap dol. 20” – regulacja szybkości zapalania z dołu do góry w zakresie 0-255 (0-najszybciej, 255 – najwolniej)
 2. „Szyb.gas dol. 20” – regulacja szybkości gaszenia z dołu do góry w zakresie 0-255 (0-najszybciej, 255 – najwolniej)
 3. „Szyb.zap gor. 20” – regulacja szybkości zapalania z góry do dołu w zakresie 0-255 (0-najszybciej, 255 – najwolniej)
 4. „Szyb.gas gor. 20” – regulacja szybkości gaszenia z góry do dołu w zakresie 0-255 (0-najszybciej, 255 – najwolniej)
 5. „Niel.zap szyb. 2” – regulacja nieliniowości (nierównomierności) zapalania w zakresie 0-255 (0 – brak nierównomierności, 255 największa nieliniowość)
 6. „Niel.gas szyb. 2” – regulacja nieliniowości (nierównomierności) gaszenia w zakresie 0-255 (0 – brak nierównomierności, 255 największa nieliniowość)
 7. „Rozm.zap plyn.200" – regulacji rozmycia efektu zapalania w trybie płynnym w zakresie 0-255 (0- rozmycie najmniejsze, 255 rozmycie największe)
 8. „Rozm.gas plyn.200" – regulacji rozmycia efektu gaszenia w trybie płynnym w zakresie 0-255 (0- rozmycie najmniejsze, 255 rozmycie największe)
 9. „Tryb skokowy” – wybór trybu działania. Dostępne skokowy oraz płynny („plynny”). W trybie płynnym punkty świetlne, schodki płynnie się rozświetlają i przygasają
 10. „Algorytm 5” – ustawianie algorytmu/efektu w zakresie 1-10
 • 1 – zapalanie po kolei, gaszenie po kolei optymalny pod przyciski
 • 2 – zapalanie po kolei, gaszenie po kolei z funkcją wyłączania drugim przyciskiem poprzez przyciśnięcie 2s, optymalny pod przyciski
 • 3 – zapalanie po kolei, gaszenie wszystkich na raz, optymalny pod przyciski
 • 4 – zapalanie po kolei, gaszenie po kolei, optymalny pod przyciski i czujki
 • 5 – zapalanie po kolei, gaszenie po kolei, dodatkowo opcje z naprzeciwka, zawracanie, optymalny pod przyciski i czujki
 • 6 – zapalanie po kolei, gaszenie wszystkich na raz, optymalny pod przyciski i czujki
 • 7 – efekty wagonika, pociągu
 • 8 – efekty wodospadu/ kaskady (w trybie płynnym wygaszanie płynne losowe), optymalny pod przyciski i czujki
 • 9 – efekty zapalania po kolei, a  gaszenia losowego, optymalny pod przyciski i czujki
 • 10 – zapalania i gaszenie wszystkich na raz
 1. „Timer 100s” – czas zadziałania funkcji świecenia stałego w funkcji timera. Po wyzwoleniu od wejścia PS załączy się świecenie wszystkich kanałów z ustawioną jasnością na ustawiony czas w zakresie 4-999s.
 2. „Jas.spoc 0%” – regulacja jasnosci spoczynkowej (w stanie czuwania) w zakresie 0-50%.
 3. „Jas.spoc skrajne” – ustawianie sposobu podświetlania spoczynkowego. Dostępne opcje to „skrajne”, gdzie spoczynkowo podświetlone są punkty/ stopnie pierwszy i ostatni oraz „wszystk.”, gdzie podświetlone są wszystkie punkty/ stopnie schodowe.
 4. „Jas.maks 100%” – regulacja jasności maksymalnej w efekcie w zakresie 50-100%.
 5. „Jas. PS 100%” – regulacja jasności punktów świetlnych/ stopni schodowych wyzwolona od wejścia PS (stałe świecenie lub funkcja timer) w zakresie 50-100%.
 6. „Jas. BL 0%” – regulacja jasności punktów świetlnych, stopni schodowych wyzwolona od wejścia blokującego PB w zakresie 0-100%.
 7. „Czas max 15s” – regulacja czasu świecenia schodów, po tym, jak efekt dojdzie do końca przy zapalaniu, a zanim stopnie zaczną gasnąć. Wygaszanie następuje również od wyzwolenia w algorytmach pod czujki. Regulacja w zakresie 0-44s.
  W efekcie wagoników (algorytm 7) w menu zamiast czasu max jest „Wagoniki 15seg.” – liczba wagoników, szerekość pociągu w trybie algorytmu 7.
 8. „Liczba stopni 18” – ustawianie podłączonej liczby stopni w zakresie 11-18.
 9. „Blokada czuj. 0s” – blokada wejścia drugiego (drugiej czujki) odnośnie wyzwolenia. Dla czujek szybkich, aby sterownik nie wykrywał np. dwóch nóg osobno, a jedną osobę ustawia się czas blokady tak, aby wykrywanie dotyczyło jednej osoby a nie jej dwóch nóg. Zakres czasu blokady 0-9s.
 10. „Opoznien star. 00s” – parametr ustalający czas opóźnienia startu działania sterownika od włączenia zasilania. Ustawianie w zakresie od 0s do 99s. W przypadku wybrania 0s nie ma opóźnienia startu. Funkcja opóźnienia startu przewidziana dla systemu z czujkami ruchu PIR. Czujki ruchu PIR od podania napięcia zasilającego przez kilkadziesiąt sekund ustalają tło pracy i w tym czasie mogą 1-2 razy fałszywie zadziałać, jeżeli nie ma ruchu przed czujkami. Opóźnienie startu powoduje, że sterownik po włączeniu zasilania czeka, aż czujki PIR się ustabilizują, tak aby nie było załączenia efektu przy starcie zasilania.

 Menu ustawień i konfiguracji ustawień wyjść kanałów 19 i 20

Aby wejść do menu konfiguracji ustawień wyjść 19 i 20 należy nacisnąć i przytrzymać przycisk wejścia PB oraz nacisnąć przycisk wejścia P1. Pojawi się komunikat „MENU wyj 20” Należy puścić przyciski. Przechodzenie do kolejnych pozycji menu przyciskiem PB. Ustawianie wartości parametrów przyciskami P1 i P2. Aby wyjść z menu, należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3s przycisk PB, aż pojawi się komunikat „pusc przycisk”.

„MENU wyj 19”

 1.  „Jas.min. 0%” – regulacja jasności w stanie spoczynku wyjścia nr 19 w zakresie 0-100%.
 2. „Jas.max. 100%” – regulacja jasności od wyzwolenia wejścia dolnego lub górnego wyjścia nr 19 w zakresie 0-100%.
 3. „Czas swi 50s” – regulacja czasu świecenia kanału 19 od wyzwolenia w zakresie 0-1300s, ze skokiem co 5s. W trakcie trwania świecenia od wyzwolenia ponowne wyzwolenie od wejścia PD lub PG resetuje licznik czasu.
 4. „Szybkosc rozj.5” – szybkość płynnego rozjaśniania kanału 19 w zakresie 0-255 (0-szybko, 255 wolno).
 5. „Szybkosc scie.5” – szybkość płynnego ściemniania kanału 19 w zakresie 0-255 (0-szybko, 255 wolno).
 6. „Jas. PS 100%” – jasność wyjścia 19 od wyzwolenia wejścia PS (stałego lub timer) w zakresie 0-100%.
 7. „Jas. BL 0%” – jasność wyjścia 19 od wyzwolenia wejścia blokady BL w zakresie 0-100%.

„MENU wyj 20”

 1. „Jas.min. 0%” – regulacja jasności w stanie spoczynku wyjścia nr 20 w zakresie 0-100%.
 2. „Jas.max. 100%” – regulacja jasności od wyzwolenia wejścia dolnego lub górnego wyjścia nr 20 w zakresie 0-100%.
 3. „Czas swi 50s” – regulacja czasu świecenia kanału 20 od wyzwolenia w zakresie 0-1300s ze skokiem co 5s. W trakcie trwania świecenia od wyzwolenia ponowne wyzwolenie od wejścia PD lub PG resetuje licznik czasu.
 4. „Szybkosc rozj.5” – szybkość płynnego rozjaśniania kanału 20 w zakresie 0-255 (0-szybko, 255 wolno).
 5. „Szybkosc scie.5” – szybkość płynnego ściemniania kanału 20 w zakresie 0-255 (0-szybko, 255 wolno).
 6. „Jas. PS 100%” – jasność wyjścia 20 od wyzwolenia wejścia PS (stałego lub timer) w zakresie 0-100%.
 7. „Jas. BL 0%” – jasność wyjścia 20 od wyzwolenia wejścia blokady BL w zakresie 0-100%.

Komunikaty pracy

 1.  „Styl  1 ” – numer wybranego stylu pracy. Styl pracy wybiera się przyciskami P1 i P2. Dostępna liczby styli: 19.
 2. „Sp  0,0%” – wartość świecenia spoczynkowego dwóch skrajnych lub wszystkich kanałów.
 3. „Swiecen. Stale” – funkcja świecenia stałego wszystkich stopni schodowych z ustawioną jasnością od wyzwolenia PS.
 4. „Funkcja Timer” – funkcja czasowa wyzwalana impulsem od wejścia PS (impuls poniżej 2s). Świecenie czasowe z ustawioną jasnością. Funkcję Timer można wyłączyć w każdej chwili wyzwalając wejście PS impulsem do masy.
 5. „Blokada ” – funkcja blokady (maskowania) efektów zapalania i gaszenia schodów. Funkcja wyzwalana od wejścia PB.
 6. „Zap. D>G” – zapalanie z dołu do góry.
 7. „Gas. D>G” – gaszenie z dołu do góry.
 8. „Zap. G>D” – zapalanie z góry do dołu.
 9. „Gas. G>D” – gaszenie z góry do dołu.
 10. „Max swie” – świecenie wszystkich stopni jak efekt dojdzie do końca po zapalaniu.

Priorytety pracy

 1. Najwyższy priorytet pracy to wyzwalanie stałego świecenia od wejścia PS (stałe świecenie lub funkcja timer).
 2. Blokada od wejścia PB
 3. Najniższy priorytet to efekty od wejścia PD i PG

Przykładowo: jeżeli załączona jest funkcja blokady od wejścia PB i przyjdzie sygnał na wejście PS to załączy się funkcja stałego świecenia, bo ma wyższy priorytet.

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
   
   
 
 
 
 
Bezproblemowa, przejrzysta i nie sprawiająca żadnego kłopotu.

Komunikaty podczas pracy

Funkcja świecenia stałego wszystkich stopni schodowych z ustawioną jasnością od wyzwolenia PS.
Funkcja czasowa wyzwalana impulsem od wejścia PS (impuls poniżej 2s). Świecenie czasowe z ustawioną jasnością. Funkcję Timer można wyłączyć w każdej chwili wyzwalając wejście PS impulsem do masy.
funkcja blokady (maskowania) efektów zapalania i gaszenia schodów. Funkcja wyzwalana od wejścia PB.
Informacja o wygaszania z góry do dołu oraz wygaszania z dołu do góry.
Efekt doszedł do maksymalnego. Wszystkie kanały świecą i sterownik czeka na wygaszania (sygnał z czujki drugiej lub po czasie ustawionym).
Wygaszanie z góry do dołu.
Zapalanie kanałów z dołu do góry.
Zapalanie kanałów z góry do dołu.

Wejścia PD i PG oraz ustawienia G i D mogą być dowolne i zamienne. Dla sterownika jest obojętne czy wejście będzie z przycisku lub czujki dolnej czy górnej. Określenie zapalanie dolne może być rozumiane jako zapalanie z dołu do góry jak również zapalanie ku dołowi. Fizycznie dla sterownika nie ma to znaczenia jakie wejście będzie użyte dla górnej lub dolnej czujki lub przycisku.

 

 

 
 

 

Zasilanie sterownika napięciem 12V DC. Napięcie takie samo jak zasilanie taśm LED. Obciążalność każdego kanału do 0,5A lub 1A (opcje według tabelki), co daje zainstalowaną moc max. 6 lub 12W na jeden kanał.

 

 

 

 


PD - przycisk dół (przekaźnik czujki dolnej)
PG - przycisk góra (przekaźnik czujki górnej)
PS – przycisk stałego świecenia
PB – przycisk blokujący.
P1 i P2 przyciski ustawień parametrów w menu.


PB - wejście blokujące a dokładnie maskujące efekty i świecenie spoczynkowe. Zwarcie powoduje wysterowanie na 0% wyjść. Przy zadziałaniu PS i PB wyższy priorytet ma PS i będzie stałe świecenie.

PODSUMOWANIE:

- wybierana liczb stopni, schodków, punktów świetlnych itp. między 11 a 18.

- wybierany algorytm działania 1 z 10 Algorytmy optymalne pod przyciski oraz pod czujki

- działanie skokowe lub płynne (łagodne).

- wejścia pod czujki ruchu góra dół (bariery podczerwieni opto) lub pod przyciski

- regulacja szybkości zapalania osobna dla góry i dla dołu

- osobna regulacja szybkości gaszenia dla góry i dla dołu

- regulacja nierównomierności (nieliniowości) zapalania i gaszenia

- regulacja rozmycia efektu płynnego

- regulacja czasu świecenia wszystkich kanałów jak już zapalone

- regulacja czasu martwego drugiej czujki

- wejście stałego świecenia PS wszystkich kanałów z dodatkową funkcją czasową (timer)

- wejście blokujące świecenie PB (np. od czujki zmierzchowej lub centralki domowej)

- regulacja świecenia spoczynkowego w zakresie 0-50% mocy elektrycznej dwóch skrajnych lub wszystkich kanałów

- regulacja jasności świecenia max efektów i świecenia stałego w zakresie 50-100% mocy elektrycznej

- regulacja czasu timera w funkcji czasowej stałego świecenia

- wymiary (7,5cm na 10,5cm na 2,5cm). Zaletą sterownika jest to, że jest on stosunkowo mały i można zmieścić go w szafce, skrzynce itp. Standardowo sterownik sprzedawany jest bez obudowy bo montaż i tak jest przeważnie w jakiś szafce czy skrzynce zbiorczej obok zasilacza itp. Jednak opcjonalnie na innej aukcji sprzedawana jest wersja z obudową dodatkową.

- zasilanie sterownika 8-15V DC. Typowo 12V DC

- pobór prądu przez sam sterownik 20mA

- pobór mocy przez sam sterownik 0,25W

- obciążalność do 0,5A lu 1A na kanał

- dobry stosunek ceny do możliwości

- diody, taśmy led, żarówki led można łączyć ze sterownikiem nawet na kilkunastometrowych przewodach

- do sterownika można podłączyć same diody (z rezystorami), taśmy LED, moduły LED, listwy LED, żarówek led itp.

- sterownik sprzedawany jak na zdjęciu. W przyciski, czujki, zasilanie, źródła światła led należy się zaopatrzyć we własnym zakresie

- bardzo wysoka sprawność działania

- funkcja blokady (maskowania) efektów zapalania i gaszenia schodów. Funkcja wyzwalana od wejścia PB.

 

 

 

Zapisz

Gwarancja

Dowodem zakupu jest faktura.

Na sterowniki udzielana jest pełna dwuletnia gwarancja.

Gwarancja zwrotu 14 dni
Masz również gwarancję zwrotu produktu w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Standardowo zwracany przedmiot nie może nosić śladów użytkowania. Jednak zakupiony u nas sterownik można podłączać i sprawdzać jego działanie. Kup, podłącz, sprawdź! Jeżeli nie spełni Twoich oczekiwań - odeślij go w ciągu 14 dni, a my zwrócimy Ci kwotę za sterownik.

Gwarancja "uruchomienia"
Dodatkowo, tylko u nas, na oferowane sterowniki masz miesięczną gwarancję na wypadek przypadkowego uszkodzenia sterownika podczas montażu (uruchamiania itp.). W ciągu miesiąca od otrzymania przesyłki, jeżeli przypadkowo (w jakikolwiek sposób z winy użytkownika) sterownik zostanie uszkodzony, naprawimy go lub wymienimy na nowy. Poniesiesz tylko koszt odesłania uszkodzonego sterownika (wysokość w zależności od rodzaju przesyłki i operatora) oraz opłatę ponownej wysyłki naprawionego/ nowego urządzenia (12,30 zł listem poleconym).