Sterownik schodowy LED 11-20 stopni LCD Party/Relax

Posiada wszystkie funkcjonalności sterownika 11-20 LCD oraz dodatkowe efekty i opcje.

Oprócz klasycznych efektów podświetlania schodów (wyzwalanych od czujek) możliwe jest niezależne załączenie przyciskiem funkcji Party/ Relax, czyli wybór efektu łagodnego lub dynamicznego ze specjalnej puli. Wybrany efekt będzie działał na zasadzie "czasówki", tzn. będzie aktywny przez ustawiony wcześniej w sterowniku czas, po czym się wyłączy. Przewidziano również możliwość wcześniejszej ręcznej dezaktywacji. Dostępne są różne efekty migania, błyski, strobo, efekt fali, weżyki, wędrujące punkty, mienienie i pulsowanie (efekty zblizone do tych wykorzystywanych przy realizacji "gwiazd na niebie" LED)

 

Sterownik umożliwia również niezależne sterowanie oświetleniem dodatkowym, bocznym czy dekoracyjnym. Oświetlenie to można podpiąć pod kanał 19 i 20 sterownika. Oznacza to, że istnieją trzy opcje:

 1. maksymalnie 18 stopni schodowych + 2 kanały na oświetlenie dodatkowe
 2. 19 stopni schodowych + 1 kanał na oświetlenie dodatkowe
 3. 20 sopni schodowych, BRAK opcji podpięcia oświetlenia dodatkowego.

Dla oświetlenia dodatkowego można regulować:

 • jasność minimalną
 • jasność maksymalną
 • szybkość (czas) rozjaśniania (załączania)
 • czas świecenia
 • szybkość (czas) wygaszania (ściemniania).

Schemat podłączania

06 schemat schodowy party relax

Menu ustawień i konfiguracji podstawowych

Aby wejść do menu konfiguracji ustawień podstawowych należy nacisnąć i przytrzymać przycisk wejścia PB oraz nacisnąć przycisk wejścia P2. Pojawi się komunikat „MENU Konfig.” Należy puścić przyciski. Przechodzenie do kolejnych pozycji menu przyciskiem PB. Ustawianie wartości parametrów przyciskami P1 i P2. Aby wyjść z menu należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3s przycisk PB aż pojawi się komunikat „pusc przycisk”.

Pozycje menu konfiguracyjnego

 1. „Szyb.zap dol. 20” – regulacja szybkości zapalania z dołu do góry w zakresie 0-255 (0-najszybciej, 255 – najwolniej)
 2. „Szyb.gas dol. 20” – regulacja szybkości gaszenia z dołu do góry w zakresie 0-255 (0-najszybciej, 255 – najwolniej)
 3. „Szyb.zap gor. 20” – regulacja szybkości zapalania z góry do dołu w zakresie 0-255 (0-najszybciej, 255 – najwolniej)
 4. „Szyb.gas gor. 20” – regulacja szybkości gaszenia z góry do dołu w zakresie 0-255 (0-najszybciej, 255 – najwolniej)
 5. „Niel.zap szyb. 0” – regulacja nieliniowości (nierównomierności) zapalania w zakresie 0-255 (0 – brak nierównomierności, 255 największa nieliniowość)
 6. „Niel.gas szyb. 0” – regulacja nieliniowości (nierównomierności) gaszenia w zakresie 0-255 (0 – brak nierównomierności, 255 największa nieliniowość)
 7. „Rozm.zap plyn.200 – regulacji rozmycia efektu zapalania w trybie płynnym w zakresie 0-255 (0- rozmycie najmniejsze, 255 rozmycie największe)
 8. „Rozm.gas plyn.200 – regulacji rozmycia efektu gaszenia w trybie płynnym w zakresie 0-255 (0- rozmycie najmniejsze, 255 rozmycie największe)
 9. „Czas max 15s” – regulacja czasu świecenia jak efekt dojdzie do końca przy zapalaniu zanim zacznie gasnąć. Gaszenie jest również od wyzwolenia w algorytmach pod czujki. Regulacja w zakresie 0-44s. W efekcie wagoników (algorytm 7) w menu zamiast czasu max jest „Wagoniki 15seg.” – liczba wagoników, szerokość pociągu w trybie algorytmu 7.
 10. „Blokada czuj. 0s” – blokada wejścia drugiego odnośnie wyzwolenia. Dla czujek szybkich aby sterownik nie wykrywał np. dwóch nóg a jedną osobę ustawia się czas blokady tak aby wykrywanie było jednej osoby a nie dwóch nóg. Zakres czasu blokady 0-9s.
 11. „Timer 100s” – czas zadziałania funkcji świecenia stałego w funkcji timera. Po wyzwoleniu od wejścia PS załączy się świecenie wszystkich kanałów z ustawioną jasnością na ustawiony czas w zakresie 4-999s.
 12. „Jas.spoc 0%” – regulacja jasnosci spoczynkowej (w stanie czuwania) w zakresie 0-50%.
 13. „Jas.spoc skrajne” – ustawianie sposobu podświetlania spoczynkowego. Dostępne opcje to „skrajne” gdzie spoczynkowe podświetlone są punkty, stopnie pierwszy i ostatni oraz „wszystk.” Gdzie podświetlone są wszystko punkty, stopnie schodowe.
 14. „Jas.maks 100%” – regulacja jasności maksymalnej w efekcie w zakresie 50-100%.
 15. „Jas. PS 100%” – regulacja jasności punktów świetlnych, stopni schodowych wyzwolona od wejścia PS (stałe świecenie lub funkcji timer) w zakresie 50-100%.
 16. „Jas. BL 0%” – regulacja jasności punktów świetlnych, stopni schodowych wyzwolona od wejścia blokującego PB w zakresie 0-100%.
 17. „Algorytm 5” – ustawianie algorytmu/efektu w zakresie 1-10.
  • 1 – zapalanie po kolei, gaszenie po kolei optymalny pod przyciski
  • 2 – zapalanie po kolei, gaszenie po kolei z funkcją wyłączania drugiego przycisku poprzez przyciśnięcie 2s, optymalny pod przyciski
  • 3 – zapalanie po kolei, gaszenie wszystkich na raz, optymalny pod przyciski
  • 4 – zapalanie po kolei, gaszenie po kolei, optymalny pod przyciski i czujki
  • 5 – zapalanie po kolei, gaszenie po kolegi, dodatkowo opcje z naprzeciwka, zawracanie, optymalny pod przyciski i czujki
  • 6 – zapalanie po kolei, gaszenie wszystkich na raz optymalny pod przyciski i czujki
  • 7 – efekty wagonika, pociągu
  • 8 – efekty wodospadu kaskady (w trybie płynnym wygaszanie płynne losowe) optymalny pod przyciski i czujki
  • 9 – efekty zapalanie po kolei a gaszenia losowego optymalny pod przyciski i czujki
  • 10 – zapalanie i gaszenie wszystkich na raz
 18. „Tryb skokowy” – wybór trybu działania. Dostępne skokowy oraz płynny („plynny”). W trybie płynnym punkty świetlne, schodki płynne się rozświetlają i przygasają.
 19. „Liczba stopni 18” – ustawianie podłączonej liczby stopni w zakresie 11-20.

Menu ustawień i konfiguracji wyjść kanałów 19 i 20

Aby wejść do menu konfiguracji ustawień wyjść 19 i 20 należy nacisnąć i przytrzymać przycisk wejścia PB oraz nacisnąć przycisk wejścia P1. Pojawi się komunikat „MENU wyj 20” Należy puścić przyciski. Przechodzenie do kolejnych pozycji menu przyciskiem PB. Ustawianie wartości parametrów przyciskami P1 i P2. Aby wyjść z menu należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3s przycisk PB aż pojawi się komunikat „pusc przycisk”.

„MENU wyj 20”

 1. „Jas.min. 0%” – regulacja jasności w stanie spoczynku wyjścia nr 20 w zakresie 0-100%.
 2. „Jas.max. 100%” – regulacja jasności od wyzwolenia wejścia dolnego lub górnego wyjścia nr 20 w zakresie 0-100%.
 3. „Czas swi 50s” – regulacja czasu świecenia kanału 20 od wyzwolenia w zakresie 0-1300s ze skokiem co 5s. W trakcie trwania świecenia od wyzwolenia ponowne wyzwolenie od wejścia PD lub PG resetuje licznik czasu.
 4. „Szybkosc rozj.5” szybkość płynnego rozjaśniania kanału 20 w zakresie 0-255 (0-szybko, 255 wolno).
 5. „Szybkosc scie.5” szybkość płynnego ściemniania kanału 20 w zakresie 0-255 (0-szybko, 255 wolno).
 6. „Jas. PS 100%: - jasność wyjścia 20 od wyzwolenia wejścia PS (stałego lub timer) w zakresie 0-100%.
 7. „Jas. BL 0%: - jasność wyjścia 20 od wyzwolenia wejścia blokady BL w zakresie 0-100%.

„MENU wyj 19”

 1. „Jas.min. 0%” – regulacja jasności w stanie spoczynku wyjścia nr 19 w zakresie 0-100%.
 2. „Jas.max. 100%” – regulacja jasności od wyzwolenia wejścia dolnego lub górnego wyjścia nr 19 w zakresie 0-100%.
 3. „Czas swi 50s” – regulacja czasu świecenia kanału 19 od wyzwolenia w zakresie 0-1300s ze skokiem co 5s. W trakcie trwania świecenia od wyzwolenia ponowne wyzwolenie od wejścia PD lub PG resetuje licznik czasu.
 4. „Szybkosc rozj.5” szybkość płynnego rozjaśniania kanału 19 w zakresie 0-255 (0-szybko, 255 wolno).
 5. „Szybkosc scie.5” szybkość płynnego ściemniania kanału 19 w zakresie 0-255 (0-szybko, 255 wolno).
 6. „Jas. PS 100%: - jasność wyjścia 19 od wyzwolenia wejścia PS (stałego lub timer) w zakresie 0-100%.
 7. „Jas. BL 0%: - jasność wyjścia 19 od wyzwolenia wejścia blokady BL w zakresie 0-100%.

Menu ustawień i konfiguracji funkcji PARTY

Aby wejść do ustawień i regulacji funkcji PARTY należy w stanie spoczynku nacisnąć i przytrzymać przycisk P2 oraz nacisnąć przycisk P1. Pojawi się komunikat „MENU Party”. Należy puścić przyciski. Aby przejść dalej do menu należy nacisnąć i puścić przycisk PB. Przechodzenie do kolejnych pozycji przyciskiem PB. Aby wyjść z menu party należy nacisnąć i przytrzymać przycisk PB przez ok. 3s. Po pojawieniu się komunikatu „pusc przycisk” należy zwolnić przycisk PB.

 1. „Efekt nr party 1” – wybór efektu party od 1 do 34.
 2. „Szybkosc efek.50” – regulacja szybkości efektów party w zakresie 0-255.
 3. „Jas.min.0%” – regulacja jasności tła efektu w zakresie 0-100%.
 4. „Jas.max.100%” – regulacja jasności efektu w zakresie 0-100%.
 5. „Efekt normalny” – opcjonalnie można efekt zanegować i pojawi się informacja „Efekt zanegow.”. Negacja efektu powoduje realne podwojenie liczby dostępnych efektów z 34 do 68.
 6. „Czas efe 30 min” – czas trwania efektu/efektów od wyzwolenia przyciskiem P2. Funkcja timer dla efektów PARTY. Zakres ustawiania 0-255 minut.
 7. „Automat. brak” - efekt może być zawsze jeden wybrany lub mogą się zmieniać automatycznie w sposób „po kolei” lub „losowy” z przedziału 1-68.
 8. „Zmia.efe 20s” – czas zmiany efektu w trybie automatycznym po kolei lub losowym w zakresie 0-1200s.

Menu ustawień i konfiguracji funkcji RELAX

Aby wejść do ustawień i regulacji funkcji RELAX należy w stanie spoczynku nacisnąć i przytrzymać przycisk P1 oraz nacisnąć przycisk P2. Pojawi się komunikat „MENU Relax”. Należy puścić przyciski. Aby przejść dalej do menu należy nacisnąć i puścić przycisk PB. Przechodzenie do kolejnych pozycji przyciskiem PB. Aby wyjść z menu party należy nacisnąć i przytrzymać przycisk PB przez ok. 3s. Po pojawieniu się komunikatu „pusc przycisk” należy zwolnić przycisk PB.

 1. „Ef.relax” fala, mienienie lub pulsowanie– dostępne są 3 główne typy efektów RELAX
  • „mienien.” - płynne efekty mienienia. Efekty płynnego rozjaśniania i ściemniania w sposób losowy od wartości losowej do wartości losowej.
  • „pulsowa.” – płynne efekty pulsowania. Efekty płynnego rozbłysku losowych dwóch lub jednego stopnia (punktów) świetlnych i powolnego przygasania do wartości ustalonej.
  • „fala” – płynne efekty rozjaśniania i ściemniania tworzące różne rodzaje fali

„Ef.relax mienien.”

 1. „Szybkosc efek. 50” – regulacja szybkości efektu mienienia w zakresie 0-255.
 2. „Jas.min. 0%” – minimalna jasność, jaką może przyjąć wartość losowa stopnia schodowego. Regulacja w zakresie 0-100%.
 3. „Jas.max. 100%” – maksymalna jasność jaką mogą przyjąć losowo mieniące się stopnie schodowe. Regulacja w zakresie 0-100%.
 4. „Czas efe 30 min” – czas trwania efektu od wyzwolenia przyciskiem P1. Funkcja timera efektu mienienia od wyzwolenia. Regulacja w zakresie 0-255 minut.

„Ef.relax pulsowan.”

 1. „Szybkosc efek.50” – regulacja szybkości efektu mienienia w zakresie 0-255.
 2. „Jas.min. 0%” –jasność spoczynkowa schodów. Regulacja w zakresie 0-100%.
 3. „Jas.max. 100%” – jasność losowego rozbłysku schodowego. Regulacja w zakresie 0-100%.
 4. „Szybkosc wyg. 30” – szybkość wygaszania losowego błysku rozjaśniającego. Regulacja w zakresie 0-255.
 5. „Czas efe 30 min” – czas trwania efektu od wyzwolenia przyciskiem P1. Funkcja timera efektu mienienia od wyzwolenia. Regulacja w zakresie 0-255 minut.

„Ef.relax fala”

 1. „Efekt nr fala 10” – dostępnych jest 12 rodzajów fali.
 2. „Szybkosc efek. 5” – regulacja szybkości efektu mienienia w zakresie 0-255.
 3. „Szerokosc fali 100” –regulacja szerokości fali w zakresie 0-255.
 4. „Odstep fali 100 – regulacja odstępu między poszczególnymi falami w zakresie 0-255. Odstęp fali dostępne w wybranych efektach fali.
 5. „Srodek schod 10” – regulacja środka schodów dla fali typu rozchodzącej na boki lub schodzącej do środka. Zakres regulacji 1-20.
 6. „Czas efe 30 min” – czas trwania efektu od wyzwolenia przyciskiem P1. Funkcja timera efektu mienienia od wyzwolenia. Regulacja w zakresie 0-255 minut.
 7. „Efekt normalny” – opcjonalnie można efekt zanegować i pojawi się informacja „Efekt zanegow.”. Negacja efektu powoduje realne podwojenie liczby dostępnych efektów z 12 do 24.

Komunikaty pracy

 1. „Stan w gotowsc” – sterownik w stanie gotowości czeka na wyzwolenie wejść.
 2. „Spoczyn. 1,0%” – świecenie spoczynkowe dwóch skrajnych lub wszystkich kanałów, stan w gotowości ze świeceniem spoczynkowym.
 3. „Swiecen. Stale” – funkcja świecenia stałego wszystkoch stopni schodowych z ustawioną jasnością od wyzwolenia PS.
 4. „Funkcja Timer” – funkcja czasowa wyzwalana impulsem od wejścia PS (impuls poniżej 2s). Świecenie czasowe z jasnością ustawioną. Funkcję Timer można wyłączyć w każdej chwili wyzwalając wejście PS impulsem.
 5. „Blokada wej. PB” – funkcja blokady (maskowania) efektów zapalania i gaszenie schodów od wejść PG i PD.
 6. „Zap. D>G” – zapalanie z dołu do góry.
 7. „Gas. D>G” – gaszenie z dołu do góry.
 8. „Zap. G>D” – zapalanie z góry do dołu.
 9. „Gas. G>F” – gaszenie z góry do dołu.
 10. „Max swie” – świecenie wszystkich stopni jak efekt dojdzie do końca po zapalaniu.
 11. „Party 29 210 min” – załączona funkcja efektów PARTY. Do końca 210 minut. W każdej chwili można wyłączyć efekty PARTY impulsem wejścia P2. Aktualnie widoczny efekt 29. Dostępnych jest 68 efektów. W trakcie załączonej funkcji efektów PARTY (w każdym trybie pracy automatycznym i statycznym) można zmienić efekt wejściem P1. Efekty wyłączą się po czasie lub w każdej chwili wyzwalaniem na wejściu P2.
 12. „Pulsowan 13 min” – załączona funkcja efektów RELAX. Dostępne efekty „Pulsowan” pulsowania, „Mienieni” mienienia oraz „Fala” fali. Do końca 13 minut. W każdej chwili można wyłączyć efekty RELAX impulsem wejścia P1. W trakcie załączonej funkcji efektów RELAX można zmienić efekt wejściem P2. Efekty wyłączą się po czasie lub w każdej chwili wyzwalaniem na wejściu P1.

Priorytety pracy

Przy załączonych efektach PARTY lub RELAX

 1. Najwyższy priorytet na wejście PS.
 2. Zapalanie i gaszenie schodów od PD i PG.
 3. Efekty PARTY i RELAX od P2 i P1.
 4. Wejście blokady PB.
 5. Najwyższy priorytet na wejście PS.
 6. Wejście blokady PB.
 7. Zapalanie i gaszenie schodów od PD i PG.

Przy wyłączonych efektach PARTY i RELAX

 1. Najwyższy priorytet na wejście PS.
 2. Wejście blokady PB.
 3. Zapalanie i gaszenie schodów od PD i PG.

Zapisz

Gwarancja

Dowodem zakupu jest faktura.

Na sterowniki udzielana jest pełna dwuletnia gwarancja.

Gwarancja zwrotu 14 dni
Masz również gwarancję zwrotu produktu w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Standardowo zwracany przedmiot nie może nosić śladów użytkowania. Jednak zakupiony u nas sterownik można podłączać i sprawdzać jego działanie. Kup, podłącz, sprawdź! Jeżeli nie spełni Twoich oczekiwań - odeślij go w ciągu 14 dni, a my zwrócimy Ci kwotę za sterownik.

Gwarancja "uruchomienia"
Dodatkowo, tylko u nas, na oferowane sterowniki masz miesięczną gwarancję na wypadek przypadkowego uszkodzenia sterownika podczas montażu (uruchamiania itp.). W ciągu miesiąca od otrzymania przesyłki, jeżeli przypadkowo (w jakikolwiek sposób z winy użytkownika) sterownik zostanie uszkodzony, naprawimy go lub wymienimy na nowy. Poniesiesz tylko koszt odesłania uszkodzonego sterownika (wysokość w zależności od rodzaju przesyłki i operatora) oraz opłatę ponownej wysyłki naprawionego/ nowego urządzenia (12,30 zł listem poleconym).