Oświetlenie schodowe 20-28 stopni

Sterownik zaprojektowany dla taśm i żarówek LED 12V. Sterowanie uzyskuje się przez dwie czujki ruchu (bariery opto, podczerwieni itp.) Każda czujka odpowiada za zapalanie i gaszenie w górę lub w dół. Zadziałania czujki(wejścia) PG spowoduje zapalanie po kolei kanałów w górę z szybkością ustawioną potencjometrem P2. Następnie wszystkie kanały będą świecić przez czas ustawiony potencjometrem P1 lub do zadziałania czujki PD (zwarcie wejścia PD do masy). Po tym kanały zaczną gasnąć w tej samej kolejności co się zapalały z szybkością ustawioną na P2. Zadziałanie czujki PD (dół) spowoduje zapalanie kolejno kanałów ku dołowi itd. Następnie zadziałanie czujki PG (lub po czasie ustawionym potencjometrem P1) spowoduje gaszenie kanałów ku dołowi.

Nowa wersja sterownika z regulacją rozmycia trybu płynnego oraz z 6 algorytmami do wyboru w sterowniku. Sterowniki schodowe inteligentne są przystosowane do czujek ruchu PIR, barier podczerwieni jak również do przycisków. Do wyboru algorytmy działania optymalne pod czujki lub pod przyciski. Zapalanie po kolei stopni schodowych jest albo automatyczne albo ręczne. Zapalanie jak i gaszenie jest po kolei w kierunku ruchu danej osoby. Dodatkowo algorytm przewiduje pojawienie się osoby z naprzeciwka, jak i drugiej czy kolejnej osoby w tym samym kierunku. Efekty zapalania oczek i taśm led mogą być zarówno skokowe jak i płynne (rozjaśnianie i ściemnianie). Dodatkowe funkcje świecenia spoczynkowego dwóch skrajnych lub wszystkich kanałów, że prezentowane sterowniki są jednymi z najlepszych sterowników (kontrolerów) schodowych LED w tej klasie cenowej dla liczby stopni w przedziale 20-28. Funkcje świecenia spoczynkowego dwóch skrajnych lub wszystkich stopni z regulacją jasności są niespotykane w innych sterownikach na rynku. Taka funkcja jest bardzo przydatna do spoczynkowego podświetlania w nocy tak, aby dwa stopnie skrajne lub wszystkie lekko świeciły, dając efekt lekkiej poświaty stopni schodowych. Lekkie świecenie spoczynkowe ma charakter zarówno praktyczny jak i wizualny. Sterownik efektownego zapalania stopni schodowych.

Inteligentny sterownik schodowy schodów LED jest uniwersalny - liczbę stopni, schodów, punktów świetlnych itp. wybiera się w sterowniku. Nie musisz się zastanawiać, ile dokładnie stopni docelowo będzie: 24, 25 a może 26, ważne, aby liczba ta zawierała się dla tego sterownika w przedziale między 20 a 28. Montując sterownik konkretną liczbę wybiera się w prosty sposób w samym urządzeniu. W sterowniku wgranych jest 6 algorytmów. Sposób wyboru pożądanego sposobu działania również nie nastręcza żadnych trudności nawet laikowi.

Opis sterownika

Sterownik zaprojektowany dla taśm i żarówek LED 12V. Sterowanie uzyskuje się przez dwie czujki ruchu (bariery opto, podczerwieni itp.) Każda czujka odpowiada za zapalanie i gaszenie w górę lub w dół. Zadziałania czujki PG spowoduje zapalanie po kolei kanałów w górę z szybkością ustawioną potencjometrem P2. Następnie wszystkie kanały będą świecić przez czas ustawiony potencjometrem P1 lub do zadziałania czujki PD. Po tym kanały zaczną gasnąć w tej samej kolejności co się zapalały z szybkością ustawioną na P2. Zadziałanie czujki PD (dół) spowoduje zapalanie kolejno kanałów ku dołowi itd. Następnie zadziałanie czujki PG (lub po czasie ustawionym potencjometrem P1) spowoduje gaszenie kanałów ku dołowi. Wejścia PD i PG na zdjęciu są podłączane do styków przekaźników czujek ruchu. Na stykach przekaźników nie może być żadnego napięcia. Styki są tak zwane bezpotencjałowe. Zwarcie styków powoduje zwarcie wejścia (PD lub PG) do masy i w ten sposób jest wyzwalany efekt. Zasilanie sterownika napięciem 12V DC. Napięcie takie same jak zasilanie taśm LED. Obciążalność każdego kanału do 0,5A lub do 1A. Co daje zainstalowaną moc max. 12W na jeden kanał.

Zdjęcie z opisem podłączania.

Sterownik tak zaprojektowany aby był toporny. Wysokiej jakości elementy, profesjonalna płytka drukowana i wiele innych czynników mają zapewniać działanie na długie lata. Algorytm pod czujki. Zapalania po kolei. Gaszenie po kolei. Zanim efekt dojdzie do końca i zadziała czujka druga to będzie efekt z naprzeciwka i spotkają się dwa efekty po drodze (sterownik uzna osobę z naprzeciwka). Jeżeli efekt dojdzie do końca i zadziała druga czujka to sterownik uznaje, że osoba opuszcza schody i będzie to sygnał do wygaszania w tym samym kierunku co zapalane (jedna osoba była na schodach, weszła i opuściła).

P2 – potencjometr szybkości.

P1 – potencjometr czasu świecenia jak wszystkie kanały zapalone w efekcie (zanim zadziała druga czujka).

Zmiana jasności spoczynkowej (domyślnie wysyłana na 0%):

 1. Odłączyć zasilanie.
 2. Potencjometry P1 i P2 w lewych skrajnych położeniach.
 3. Włączyć zasilanie
 4. Wejściem PD (tymczasowy przycisk P na zdjęciu) klikamy i ustawiamy cyklicznie jasność spoczynkową dla dwóch skrajnych lub wszystkich kanałów.
 5. Odłączamy zasilanie
 6. Ustawiamy pozycje P1 i P2 tak aby nie były skrajne.
 7. Włączamy zasilanie i sterownik działa

Zmiana liczby stopni (domyślnie wysyłana na 28 stopni):

 1. Odłączyć zasilanie.
 2. Potencjometry P1 i P2 w prawych skrajnych położeniach.
 3. Włączyć zasilanie
 4. Wejściem PD (tymczasowy przycisk P do konfiguracji) klikamy i ustawiamy cyklicznie liczbę stopni (liczbę kanałów widać poprzez zapalone skrajne kanały). Czyli dla 28 stopni widać zapalone kanały 1 i 28 a dla 20 stopni widać zapalone kanały 1 i 20.
 5. Odłączamy zasilanie
 6. Ustawiamy pozycje P1 i P2 tak aby nie były skrajne.
 7. Włączamy zasilanie i sterownik działa

Zmiana zapalania skokowy lub płynny oraz rozmycie płynnego:

 1. Odłączyć zasilanie.
 2. Potencjometry P2 w lewym skrajnym a P1 w prawym skrajnym położeniu.
 3. Włączyć zasilanie
 4. Wejściem PD (tymczasowy przycisk P) klikamy i ustawiamy na zmianę skokowy lub płynny. Skokowy to świeci kanał tylko nr 1 a płynny to świeci kanał nr 2 lub 3 itd. w zależności od stopnia rozmycia. Mało rozmyty to kanał nr 2 Im bardziej rozmyty tym większy kanał świeci (do 7 stopni rozmycia).
 5. Odłączamy zasilanie
 6. Ustawiamy pozycje P1 i P2 tak aby nie były skrajne.
 7. Włączamy zasilanie i sterownik działa

Zmiana algorytmu (oraz efektu)

 1. Odłączyć zasilanie.
 2. Potencjometry P1 w lewym skrajnym a P2 w prawym skrajnym położeniu.
 3. Włączyć zasilanie
 4. Wejściem PD (tymczasowy przycisk P) klikamy i ustawiamy cyklicznie algorytm. Jest 6 algorytmów. Pierwszy algorytm to świeci tylko kanał nr 1. Algorytm nr 2 to świeci kanał nr 2 idt. Odłączamy zasilanie
 5. Ustawiamy pozycje P1 i P2 tak aby nie były skrajne.
 6. Włączamy zasilanie i sterownik działa Zmiana szybkości i czasu. Po każdej zmianie należy odłączyć zasilanie, aby ustawienia zostały wprowadzone do pamięci. Konfiguracje zostały tak opracowanie i z tego powodu nie mogą być ustawione skrajne położenia dwóch jednocześnie potencjometrów ( w normalnej pracy).

Algorytmy:

 1. Optymalny pod przyciski. Zapalanie wyzwalane po naciśnięciu przycisku. Nie naciskamy na przycisk opuszczając schody. Gaszenie rozpoczyna się samoistnie po czasie ustawionym na P7. Gaszenie w tym samym kierunku co zapalanie.
 2. Optymalny pod przyciski. Stopnie schodowe zaczynają się podświetlać po naciśnięciu przycisku. Po opuszczeniu schodów użytkownik ma wybór: nie robi nic - wygaszanie rozpoczyna się samoczynnie po zadanym czasie (analogicznie jak w algorytmie 1) lub aktywuje opcję natychmiastowego rozpoczęcia wygaszania. Opcja gaszenia od razu na życzenie użytkownika uruchamiana jest poprzez naciśnięcie przycisku i przytrzymanie go przez ok. 2s. W przypadku, gdy czas zwarcia przycisku będzie mniejszy niż 1s, sterownik uzna osobę z naprzeciwka. Warunkiem zadziałania opcji szybkiego gaszenia jest osiągnięcie przez wszystkie kanału (stopnie) maksymalnego poziomu świecenia (w uproszczeniu: osoba wchodząca/ schodząca nie powinna wyprzedzać efektu podświetlania w momencie opuszczania schodów, a dokładniej przytrzymywania przycisku).
 3. Zapalanie jak w Algorytmie 1, wygaszanie zaś nie po kolei, ale wszystkich stopni schodowych na raz, po czasie ustawionym na P7.
 4. Algorytm optymalny zarówno pod czujki jak i przyciski. Charakterystyczny jest brak opcji osób idących schodami z naprzeciwka. Gaszenie następuje po kolei, po tym, jak osoba opuści schody.
 5. Algorytm analogiczny do 4, jednak wzbogacony o efekt dla osób idących z przeciwnych stron schodów. Polega on na tym, że jeśli podczas wchodzenia/schodzenia osoby, jeszcze zanim podświetlą się wszystkie stopnie, wejdzie osoba z naprzeciwka, to dla tej drugiej osoby rozpocznie się efekt podświetlania zgodny z jej kierunkiem poruszania się. Obydwa efekty spotkają się po drodze.
 6. Algorytm jak 4, z jednorazowym (wszystkie na raz), a nie kolejnym wygaszaniem stopni.

Najczęściej używanym i optymalnym (fabrycznie ustawionym) jest algorytm nr 5.

UWAGA: Wszystkie algorytmy optymalne pod czujki mogą być z powodzeniem wykorzystywane razem z przyciskami, sytuacja odwrotna jest niewskazana.

PODSUMOWANIE:

 • wybierana liczb stopni, schodków, punktów świetlnych itp. między 20 a 28
 • działanie skokowe lub płynne (łagodne).
 • wejścia pod czujki ruchu góra dół (bariery podczerwieni opto)
 • regulacja szybkości zapalania i gaszenia
 • regulacja czasu świecenia wszystkich kanałów jak już zapalone
 • regulacja świecenia spoczynkowego w zakresie 0-50% dwóch skrajnych lub wszystkich kanałów
 • małe wymiary (7,5cm na 11cm na 2,5cm). Zaletą sterownika jest to, że jest on stosunkowo mały i można zmieścić go w szafce, skrzynce itp. Standardowo sterownik sprzedawany jest bez obudowy bo montaż i tak jest przeważnie w jakiś szafce czy skrzynce zbiorczej obok zasilacza itp.
 • zasilanie sterownika 8-15V DC. Typowo 12V DC
 • pobór prądu przez sam sterownik 20mA
 • pobór mocy przez sam sterownik 0,25W
 • obciążalność do 0,5A lub 1A na kanał
 • dobry stosunek ceny do możliwości
 • diody, taśmy led, żarówki led można łączyć ze sterownikiem nawet na kilkunastometrowych przewodach
 • do sterownika można podłączyć same diody (z rezystorami), taśmy LED, moduły LED, listwy LED, żarówek led itp.
 • sterownik sprzedawany jak na zdjęciu. W przyciski, czujki, zasilanie, źródła światła led należy się zaopatrzyć we własnym zakresie
 • bardzo wysoka sprawność działania