Uniwersalny sterownik czasowy do inteligentnych systemów oświetlenia schodów

 

Sterownik czasowy LED zbudowany na bazie wyświetlacza LCD i zegara czasu rzeczywistego powstał z myślą o sterowaniu i współpracy z czujkami i sterownikami schodowymi LED. Moduł czasowy powstał aby obsługiwać różnego typu czujki ruchu, nacisku, drgań, bariery podczerwieni i odpowiednio sterować wyjściami tak aby uzyskiwać określone jasności taśm czy żarówek LED w porach dnia, nocy lub po aktywacji od czujek czy przycisków. Prezentowany sterownik czasowy z wyświetlaczem LCD ma wiele funkcji ustawiania i regulacji. Ważną cechą sterownika czasowego jest to, że zakresy godzin blokady ustawia się dla określonych miesięcy ze względu na różną długość pory dnia i nocy w roku. Sterownik modułu czasowego jest uniwersalny i można do niego podłączać różnego typy czujek oraz dla każdego wyjścia można podłączyć do dwóch czujek jednego lub mieszanego typu. Często zdarza się, że jedna czujka lub jeden rodzaj czujki nie jest wystarczający do sterowania w inteligentnych systemach oświetlenia led głównego, dekoracyjnego czy podświetlania pomocniczego. Dla tego modułu można podłączyć do dwóch czujek na jedno wyjście (do czterech czujników na dwa wyjścia/moduł).

Dlaczego powstał moduł sterownika czasowego do inteligentnego oświetlenia schodowego?

W podświetlaniu głównym świetlenia pomieszczeń, salonów, korytarzy schodów wymagane jest oświetlenie w określonych godzinach danej pory roku, lub wygaszania czy blokowanie dla danej pory dnia. Dodatkowo oprócz funkcji czasowych sterownik może być wyzwalany od różnego typu i rodzaju czujek tak aby w dużym stopniu oświetlenie LED było automatyczne, inteligentne itp. Sterownik sporo funkcji przydanych w codziennym użytkowaniu. Dodatkowo może obsługiwać wiele różnych typów czujek (również bardzo tanich).

Na rynku jest wiele czujek w tym ruchu PIR i barier podczerwieni. Standardowo dla niektórych typów czujek można podłączyć tylko jedną czujkę do jednego wejścia sterownika. Dodatkowo do inteligentnych sterowników schodowych w wielu przypadkach wymagany jest czujnik zmierzchowy aby sterownik nie działał, świecił w dzień. Większość czujek, które kosztuje powyżej 50, 100 czy 150zł nie działa lepiej niż czujka MINI PIR HC-SR501 która kosztuje ok. 10-15zł. Taką czujkę MINI PIR można łatwo i dość ładnie zabudować. Kupując moduł czasowy oraz zestaw czujek MINI PIR wyjdzie niewiele drożej lub nawet taniej niż innego typu czujki a dodatkowo będą dodatkowe funkcje czasowe, blokady itp.

Główne zalety uniwersalnego modułu czasowego LED

 • 2 niezależne wyjścia mocy W1 i W2 sterowane sygnałem PWM (regulowana jasność, ściemnianie, rozjaśnianie) do podłączania różnego typu oświetlenia LED 12V (lub innego napięcia w zakresie 8-24V) o obciążalności do 3A na każde wyjście
 • 4 wejścia na czujki i/lub przyciski. Dla danego wyjścia przypadają dwa wejścia na czujki i przyciski
 • wbudowany zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem pojemnościowym. W przypadku zaniku zasilania aktualna godzina będzie pamiętana do kilku dni braku zasilania
 • informacje i ustawienia widoczne na wyświetlaczu LCD. Bardzo łatwa obsługa, ustawienia, regulacje i konfiguracja
 • regulacji czasu zadziałania wyjść W1 i W2 niezależnie w zakresie 0-250s
 • regulacja czasu rozjaśniania i ściemniania niezależnie dla każdego wyjścia w zakresie 1-100s
 • regulacja jasności minimalnej niezależnie dla każdego wyjścia w zakresie 0-20% z rozdzielczością co 0,4%
 • regulacja jasności funkcji blokady czasowej niezależnie dla każdego wyjścia w zakresie 0-20% z rozdzielczością 0,4%
 • regulacja jasności funkcji załączania od czujek lub przycisków niezależnie dla każdego wyjścia w zakresie 10-100% ze skokiem co 10%
 • regulacja jasności funkcji stałe czasowej niezależnie dla każdego wyjścia w zakresie 10-100% ze skokiem co 10%
 • ustawienia funkcji czasowej stałej i blokady dla każdego wyjścia niezależnie dla 6 par miesięcy osobno dla pełnych godzin (np. 8-18). Miesiące są dobrane parami ze względu na podobną długość dnia i nocy
 • ustawiana logika aktywacji wejść od czujek i przycisków w dwóch stanach wysokim lub niskim (możliwość podłączania wielu typów czujek i przycisków)

Przykładowe zastosowania:

 • inteligentne oświetlenie schodów. Do wyjścia W1 podłączane są oczka lub taśmy led stopni schodowych a do wyjścia W2 oświetlenie górne sufitowe, lub oświetlenie poręczy lub dekoracyjne schodowe. Niezależne sterowanie od czujek i czasowe stałe lub blokady z regulacją jasności pozwoli na w pełni automatyczne inteligentne sterowanie oświetleniem schodowym LED
 • prezentowany sterownik może być użyty jako pomocniczy system oświetlenie schodowego. Jeżeli są sterowniki schodowe rozbudowane ale brakuje pewnych możliwości to taki sterownik czasowy może dodatkowo wspomagać inteligentny system oświetlenia schodowego (czy innego) np. załączając o określonych godzinach oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie poręczy, skrajnych schodów. Oprócz załączania może czasowo wyłączać oświetlenie lub zmieniać jasność (przygaszać lub rozjaśniać w określonych godzinach). Przykładowo jeżeli w danych godzinach np. 18-21 jest duże natężenie ruchu na schodach to taki sterownik może w tych godzinach rozjaśnić lub załączyć oświetlenie dekoracyjne, poręczy itp.
 • automatyczne oświetlenie łazienek, korytarzy, ciągów komunikacyjny czasowe przygaszanie lub zwiększanie mocy w zależności od pory dnia czy nowy. Sterowanie od czujek czy przycisków i załączanie czasowe oświetlenia o ustawionej jasności. Przykładowo w trybie działania w nocy ustawia się powolne rozjaśnianie aby oczy mogły się przyzwyczaić.
 • automatyczne oświetlenie dekoracyjne zewnętrzne domów, podjazdów, chodników sterowane, aktywowane lub blokowane czasowo lub od czujek. Ustawiana jasność dla określonych funkcji może pozwalać na nocne przygaszanie oświetlenia (oszczędności energii) a w dzień na załączanie od czujek lub przycisków
 • załączanie oświetlenia pomocniczego lub dekoracyjnego i zmiana jasności w określonych porach dnia i nocy w codziennym życiu, użytkowaniu. Dla określonej pory dnia lub nocy można zmieniać oświetlenie, jasność, intensywność, a podłączając np. taśmy RGB nawet kolor aktywowany czasowo lub od przycisku czy czujki na określony, ustawiony czas. Sterownik czasowy LED może być z powodzeniem używany jako oświetleniowy budzik, "przypominacz" o codziennych pracach itp.

Galeria

 Zdjęcie tego, co będzie w przesyłce:

Przykładowy schemat podłączania:

Przykład podłączania z dwoma czujkami mini pir HC-SR501:

Przykład współpracujących czujek (drgań-wstrząsów, nacisku, MINI PIR HC-SR501, PIR416 12V, bariera podczerwieni-fotokomórka):

Opis sterownika

Do sterownika należy podłączyć zasilanie 12V DC. Do wyjść od C1 do C4 należy podłączyć dowolne czujki dla których aktywnym stanem jest stan niski lub wysoki lub czujki które zwierają do masy. Nie wolno podłączać czujek które daję napięcie powyżej 12V (zwłaszcza nie wolno podłączać czujek 230V). Do wyjść W1 i W2 podłącza się wejścia sterownika schodowego LED (np. PD lub PG sterowników z innych aukcji).

Aby wejść do menu należy nacisnąć przycisk P. Przechodzenie po menu uzyskuje się klikając przycisk P. Ustawienia robi się przyciskami P1 i P2. Aby wyjść menu należy nacisnąć i przytrzymać przez. ok. 3s przycisk P.

Przykłady zrzutów ekranów LCD ustawień i regulacji

Aktualna godzina i godzina do której jest funkcja blokady wyjścia 1.

 

Godzina i dzień tygodnia w ekranie głównym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wyjście W2 będzie blokowane w kwietniu i wrześniu w godzinach 16-21.

 

Podsumowanie

Główne zalety sterownika:

 • moduł czasowy obsługujący do 4 wejść na różnego typu czujki i przyciski
 • zasilanie 8-24V. Typowo 12V - mały pobór prądu
 • 2 wyjścia mocy do 3A na kanał do sterowania przeróżnych oświetleniem LED
 • ustawiane zakresy czasowe blokady czujek z rozróżnieniem na miesiące (6 zakresów)
 • ustawiany stan aktywny wyzwalający od czujek (niski lub wysoki) dla każdego wejścia osobno
 • ustawiany czas zadziałania wyjść
 • ustawiana jasność minimalna, funkcji blokady, stałej i aktywacji od czujek

Gwarancja

Dowodem zakupu jest faktura.

Na sterowniki udzielana jest pełna dwuletnia gwarancja.

Gwarancja zwrotu 14 dni
Masz również gwarancję zwrotu produktu w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Standardowo zwracany przedmiot nie może nosić śladów użytkowania. Jednak zakupiony u nas sterownik można podłączać i sprawdzać jego działanie. Kup, podłącz, sprawdź! Jeżeli nie spełni Twoich oczekiwań - odeślij go w ciągu 14 dni, a my zwrócimy Ci kwotę za sterownik.

Gwarancja "uruchomienia"
Dodatkowo, tylko u nas, na oferowane sterowniki masz miesięczną gwarancję na wypadek przypadkowego uszkodzenia sterownika podczas montażu (uruchamiania itp.). W ciągu miesiąca od otrzymania przesyłki, jeżeli przypadkowo (w jakikolwiek sposób z winy użytkownika) sterownik zostanie uszkodzony, naprawimy go lub wymienimy na nowy. Poniesiesz tylko koszt odesłania uszkodzonego sterownika (wysokość w zależności od rodzaju przesyłki i operatora) oraz opłatę ponownej wysyłki naprawionego/ nowego urządzenia (12,30 zł listem poleconym).