Postępowanie podczas montażu, instalacji i uruchamiania sterowników schodowych Nowoster

 

 1. Położenie przewodów miedzianych (typowo 0,5mm dwużyłowych) między punktami świetlnymi (oczka LED, taśmy LED), a miejscem, gdzie będzie sterownik schodowy (szafka, skrzynka, wnęka, piwnica, strych, skrytka, pomieszczenie gospodarcze itp.) UWAGA: każde źródło światła, ktore ma być sterowane, musi być okablowane niezależnie. Źródła światła, jeśli mają zapalać się po kolei, nie mogą być połączone w jeden obwód.
 2. Położenie przewodów 3-żyłowych (mogą być cienkie, bo to przewody sygnałowe, małoprądowe) między otworem, miejscem czujki dolnej a sterownikiem oraz między otworem, miejscem czujki górnej a sterownikiem.
 3. Opcjonalnie położenie przewodów minimum 2 żyły 0,5mm do 1mm do podświetlenia poręczy, balustrady, oświetlenia sufitowego, górnego, bocznego czy dekoracyjnego.
 4. Położenie przewodów dodatkowych, np. od przełączników, przycisków funkcji stałego świecenia, blokady itp. Przykładowo do funkcji stałego świecenia można podłączyć równolegle kilka przycisków w różnych miejscach.
 5. Położenie przewodów sieci 230V (3 żyły L, N i PE) do szafki, wnęki, skrzynki itp., aby podłączyć zasilacz impulsowy 12V.
 6. Podłączenie oczek LED, taśmy LED do przewodów (najlepiej lutować lub przykręcać na zaciski). Nie zaleca się stosowania złączek wsuwanych.
 7. Sprawdzenie, czy nie ma zwarcia na przewodach LED taśm lub oczek np. miernikiem (omomierzem) i/lub podłączając każdy punkt świetlny do 12V i sprawdzając czy świeci. Jeżeli jest zwarcie, należy je zlokalizować i usunąć. Jeżeli do sterownika podłączy się taśmy na przewodzie ze zwarciem może dojść do uszkodzenia tranzystora danego kanału sterownika.
 8. Podłączenie sterownika schodowego do zasilacza 12V (jeżeli możliwe, sprawdzić czy napięcie na zasilaczu nie jest wyższe niż 12V). W zasilaczach impulsowych modułowych można doregulować napięcie wyjściowe z zasilacza. Jeżeli w sterowniku schodowym świeci dioda kontrolna (np. żółta, czerwona), to można przejść do kolejnego punktu.
 9. Podłączyć przewody od oświetlenia stopni schodowych (opcjonalnie od poręczy, oświetlenia górnego, sufitowego itp.) do sterownika schodowego.
 10. Sprawdzić działanie sterownika na dołączonych mikroprzyciskach. W pierwszej kolejności można sprawdzić działanie wejścia PS. Następnie działanie poprzez symulowanie czujki na mikroprzyciskach wejść PD i PG. Jeżeli symulacja działania sterownika schodowego zostanie przeprowadzona pomyślnie można przejść do kolejnego punktu. Mikroprzyciski można zostawić podłączone do złącz.
 11. Wybrać algorytm, efekt, wyregulować wstępnie szybkości, parametry itp.
 12. Podłączyć wybrane współpracujące czujki (np. czujki ruchu PIR, bariery podczerwieni, czujki optyczne zbliżeniowe odbiciowe) do wejść PD i PG (oraz zasilanie) według opisów danej czujki. Sprawdzić działanie na czujkach. W zależności od potrzeb należy wyregulować kąt działania (soczewka Fresnela bądź tulejka dla mini PIR) oraz czułość (potencjometr, przełącznik, zalepianie elementu PIR).
  Uwaga: Czujka mini PIR HC-SR501 ma odwrotną logikę działania. Bezpośrednio może być podłączana TYLKO do najnowszego w ofercie sterownika 11-17k LCD (OLED) RED. Z pozostałymi sterownikami czujka współpracuje po podłączeniu łącznie z dedykowanym adapterkiem (do kupienia wraz z zamawianymi w naszej firmie czujkami) lub za pośrednictwem zewnętrznego modułu czasowego dostępnego w naszej ofercie. Korzystając z modułu czasowego należy dla wyjść, do których podłączone są czujki ustawić w menu "stan wysoki aktywny".
  Również czujek zbliżeniowych odbiciowych nie należy podłączać bezpośrednio do żadnego sterownika schodowego. Zalecamy stosowanie modułów czasowych do czujek - czujki zbliżeniowe odbiciowe pracują pod napięciem 5V i takie napięcie podawane jest z modułu czasowego. Alternatywnie, w przypadku chęci zastosowania tego typu czujek proszę skontaktować się z naszą firmą w celu uzyskania informacji, czy istnieje możliwość zakupu sterownika schodowego modyfikowanego, mogącego współpracować z czujkami zbliżeniowymi.
 13. W przypadku wykorzystywania „modułu czasowego pod czujki” podłączyć czujki do modułu (oraz zasilanie modułu czasowego). Podczas testowania przy zadziałaniu na ekranie LCD modułu czasowego będzie widoczne odliczanie czasu blokady w dół (np. 3s, 2s, 1s itd.). Jeżeli czujki nie wykrywają ruchu to odliczania czasu blokady w dół nie powinno się pojawiać na ekranie LCD. Podczas testowania modułu czasowego i całego systemu oświetlenia schodowego LED należy ustawić czas nocny na module czasowym, aby działanie czujek nie było blokowane od czasowej funkcji blokady (lub wyzerowanie godzin blokady dla danego miesiąca). Jeżeli jest ustawiony przedział czasu blokady, a ustawiony rzeczywisty czas zegara modułu czasowego będzie w tym przedziale, to moduł czasowy nie będzie dawał sygnału na wyjścia do sterownika schodowego. Jeżeli czujki są poprawnie podłączone i współpraca z modułem czasowym jest poprawna to można przejść do kolejnego punktu.
 14. Podłączyć moduł czasowy do sterownika (W1 do PD i W2 do PG). Zasilanie sterownika schodowego i modułu czasowego pod czujki z tego samego zasilacza (minus zasilania jest wspólną masą). Czujki mini PIR HC-SR501 (lub zamienniki) współpracuję tylko z modułem czasowym pod czujki. Dla tych czujek w module czasowym musi być wybrany wysoki stan aktywny. Jeżeli czujki mini PIR są podłączone do wejść C1 i C3 to dla tych wejść 1 i 3 w menu musi być wybrany wysoki stan aktywny. Jeżeli podczas montażu czujki nie są podłączone i będzie wybrany stan wysoki to moduł czasowy będzie cały czas dawał sygnały. Stan aktywny wysoki powinien być ustawiony w przypadku poprawnego podłączenia czujek. Jeżeli do wejść C2 i C4 nic nie jest podłączone to aktywacja w menu musi być ustawiona na stan niski.
 15. UWAGA: Dla czujek ruchu PIR po włączeniu zasilania należy odczekać ok. 1-2 minuty na ustabilizowanie się czujek PIR. Czujki PIR potrzebuję czasu, aby tło dla elementu PIR czujnika było ustabilizowane tak, aby w normalnej pracy poprawnie wykrywało ruch. Po włączeniu zasilania podczas stabilizowania się czujek w ciągu tych kilkudziesięciu sekund stabilizacji mogą pojawić się fałszywe sygnały wykrywania ruchu. Jest to „normalne” dla czujek ruchu PIR po włączeniu zasilania.
 16. W przypadku zastosowania „modułu czasowego sterownika” podłączyć wyjścia W1 do PS i/lub W2 do PB
 17. W przypadku podłączania modułu LAN sterownika funkcjami sterownika schodowego należy podłączyć zasilanie, skrętkę komputerową z routera wifi oraz skonfigurować według opisu modułu LAN. Modułem LAN przez przeglądarkę www lub program na androida można zarządzać zarówno funkcjami sterownika schodowego (np. 11-20k LCD PARTY/RELAX) jak i poprzez moduły przekaźnikowe czy tranzystorowe można załączać tabletem, telefonem, laptopem, PC, TV itp. niezależne oświetlenie w salonie, jadalni, dekoracyjne itp.
 18. Dostroić do potrzeb, wyregulować czasy, szybkości, wybrać efekt, algorytm itp. dla warunków typowych panujących na schodach oraz oczekiwań odnośnie działania. Dla wersji 11-20 LCD dobrze zanotować ustawienia fabryczne tak, aby w przypadku ustawień, które są niezrozumiałe lub powodują niepożądane efekty (np. szybkości nie dostosowane do algorytmów itp.), łatwo powrócić do typowych ustawień początkowych.

 

 

Gwarancja

Dowodem zakupu jest faktura.

Na sterowniki udzielana jest pełna dwuletnia gwarancja.

Gwarancja zwrotu 14 dni
Masz również gwarancję zwrotu produktu w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Standardowo zwracany przedmiot nie może nosić śladów użytkowania. Jednak zakupiony u nas sterownik można podłączać i sprawdzać jego działanie. Kup, podłącz, sprawdź! Jeżeli nie spełni Twoich oczekiwań - odeślij go w ciągu 14 dni, a my zwrócimy Ci kwotę za sterownik.

Gwarancja "uruchomienia"
Dodatkowo, tylko u nas, na oferowane sterowniki masz miesięczną gwarancję na wypadek przypadkowego uszkodzenia sterownika podczas montażu (uruchamiania itp.). W ciągu miesiąca od otrzymania przesyłki, jeżeli przypadkowo (w jakikolwiek sposób z winy użytkownika) sterownik zostanie uszkodzony, naprawimy go lub wymienimy na nowy. Poniesiesz tylko koszt odesłania uszkodzonego sterownika (wysokość w zależności od rodzaju przesyłki i operatora) oraz opłatę ponownej wysyłki naprawionego/ nowego urządzenia (12,30 zł listem poleconym).